Create Invoice

PROFITECH - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROFITECH
Status Destroyed
PIN 00681121
Date create 18 June 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PROFITECH
Koreničova 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681121
 • Registered seat: PROFITECH, Koreničova 4, Bratislava
 • Date create: 18 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.04.2006Zrušené obchodné meno:
   PROFITECH, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koreničova 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   údržba, opravy a rekonštrukcie stavebných objektov bez zásahu do ich statickej konštrukcie
   výroba, montáž a opravy elektronických zariadení a prístrojov
   poskytovanie software
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jakabovič Košická 43 f Bratislava
   Ing. Martin Tomáška Jesenského 14 Prievidza
   Ing. Jaroslav Kováč , CSc Rajčianska 36 Bratislava
   Ing. Viktor Jesenák , Csc K. Zetkinovej 19 Bratislava
   Ing. František Uherek , CSc Jánošíkova 55 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Uherek , CSc Jánošíkova 55 Malacky
   03.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák , Csc K. Zetkinovej 19 Bratislava
   Ing. František Uherek , CSc Jánošíkova 55 Malacky
   02.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák , Csc K. Zetkinovej 19 Bratislava
   Ing. Milan Šuster Fraňa Kráľa 6 Bratislava
   Ing. František Uherek , CSc Jánošíkova 55 Malacky
   05.03.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   údržba, opravy a rekonštrukcie stavebných objektov bez zásahu do ich statickej konštrukcie
   výroba, montáž a opravy elektronických zariadení a prístrojov
   poskytovanie software
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Uherek , CSc Jánošíkova 55 Malacky
   04.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   A/-údržba, opravy a rekonštrukcie stavebných objektov bez zásahu do ich statickej konštrukcie, vrátane lokálnych a veľkoplošných opráv stavebných konštrukcií
   vývoj, návrh, výroba, opravy a testovanie elektronických prístrojov a zariadení, vrátane programového vybavenia
   poskytovanie odborných služieb spojených s prípravou, výstavbou, užívaním, údržbou, opravami a rekonštrukciami stavebných objektov a elektronických prístrojov a zariadení
   poskytovanie odborných poradenských, konzultačných a inžinierských služieb v súvislosti s realizáciou náplne podľa bodu A/
   výroba a úprava materiálov, zariadení a výrobkov potrebných pre zabezpečenie činností podľa bodu A/
   zabezpečenie materiálno-výrobnej základne pre činnosti podľa bodu A/
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť, najmä v oblasti zabezpečenia materiálov, výrobkov a zariadení podľa bodu A/ a to i tretím osobám, včítane zahranično-obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.1990Nové obchodné meno:
   PROFITECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koreničova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   A/-údržba, opravy a rekonštrukcie stavebných objektov bez zásahu do ich statickej konštrukcie, vrátane lokálnych a veľkoplošných opráv stavebných konštrukcií
   vývoj, návrh, výroba, opravy a testovanie elektronických prístrojov a zariadení, vrátane programového vybavenia
   poskytovanie odborných služieb spojených s prípravou, výstavbou, užívaním, údržbou, opravami a rekonštrukciami stavebných objektov a elektronických prístrojov a zariadení
   poskytovanie odborných poradenských, konzultačných a inžinierských služieb v súvislosti s realizáciou náplne podľa bodu A/
   výroba a úprava materiálov, zariadení a výrobkov potrebných pre zabezpečenie činností podľa bodu A/
   zabezpečenie materiálno-výrobnej základne pre činnosti podľa bodu A/
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť, najmä v oblasti zabezpečenia materiálov, výrobkov a zariadení podľa bodu A/ a to i tretím osobám, včítane zahranično-obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák , Csc K. Zetkinovej 19 Bratislava
   Ing. Milan Šuster Fraňa Kráľa 6 Bratislava
   Ing. František Uherek , CSc Jánošíkova 55 Malacky
   Ing. Ján Jakabovič Košická 43 f Bratislava
   Ing. Martin Tomáška Jesenského 14 Prievidza
   Ing. Jaroslav Kováč , CSc Rajčianska 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia