Create Invoice

HYDROUNION, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HYDROUNION, štátny podnik
PIN 00681181
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat HYDROUNION, štátny podnik
Radlinského 37
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681181
 • Registered seat: HYDROUNION, štátny podnik, Radlinského 37, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vincent Straka V záhradách 32 Bratislava 29.06.1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.1990Nové obchodné meno:
   HYDROUNION, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko-projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác, vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku najmä v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení
   poskytovanie technickej pomoci, informač- ných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zapracovania obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlas- tnej výrobnej činnosti ako aj na zabezpe- čovanie strojno-technologických zariadení ich komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukciu a modernizáciu prevádzok a monitorovacie systémy
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vincent Straka V záhradách 32 Bratislava