Create Invoice

bit-STUDIO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name bit-STUDIO
Status Destroyed
PIN 00681261
Date create 01 June 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat bit-STUDIO
Sliačska 1
83259
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681261
 • Registered seat: bit-STUDIO, Sliačska 1, 83259, Bratislava
 • Date create: 01 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.2002Zrušené obchodné meno:
   bit-STUDIO spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 832 59
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné po- volenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
   poradenská, konzultačná, školiteľská a propagačná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky
   zariaďovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečovanie ich dodávok
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Šášovská 14 Bratislava
   23.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Šášovská 14 Bratislava
   22.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Duranka Košická 20 Bratislava
   16.01.1995Noví spoločníci:
   Jozef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   15.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Štefan Dick Eichngasse 18 Hornstein 7053 Rakúsko
   22.08.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné po- volenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
   poradenská, konzultačná, školiteľská a propagačná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky
   zariaďovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečovanie ich dodávok
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Duranka Košická 20 Bratislava
   21.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením./
   Poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
   Poradenská, konzultačná, školiteľská a propagačná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky
   Zariaďovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabespečovanie ich dodávok
   Sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kosík Drieňova 13 Bratislava
   František Kutlík Bajzova 8 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   bit-STUDIO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 832 59
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením./
   Poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
   Poradenská, konzultačná, školiteľská a propagačná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky
   Zariaďovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabespečovanie ich dodávok
   Sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Jozef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Štefan Dick Eichngasse 18 Hornstein 7053 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kosík Drieňova 13 Bratislava
   František Kutlík Bajzova 8 Bratislava
   14.03.1993Zrušené obchodné meno:
   BIT Studio, spol. s r. o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, školiteľská, propagačná a servisná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky, manipulácia s ňou, vrátane činností z nej vyplývajúcich
   projektovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečovanie ich dodávok uvedených pod bodom vyššie prípadne zabezpečovanie týchto činností
   vykonávanie a sprostredkovávanie prepravy tovarov a iných vecí prostriedkami nákladnej automobilovej dopravy, železničnej, lodnej v tuzemsku i v zahraničí ako i všetkých činností s tým súvisiacich.
   Doprava vlastná a prenajatá.
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák. č. 42/80 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo povolenie k zahranično - obchodnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a/, c/, d/, e/ Zák. č. 42/80 a hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
   1/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou tvorby programov a propagačných projektov a servisu výpočtovej a kancelárskej techniky.
   2/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formo u tvorby programov a progarmových projektov.
   3/ Dovoz a vývoz nosičov so záznamom v náväznosti na bod 1 a 2 rozsahu povolenia.
   4/ Dovoz komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky, číslo volného sadzobníka 8469. 8470, 8471, 8472, 8473, 8517.
   5/ Dovoz kancelárskych doplnkov pre dovybavenie kancelárií v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   6/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou technicko - poradenskej činnosti, servisu a prezentácie výrobkov v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky.
   7/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Štefan Dick Eichngasse 18 Hornstein 7053 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.06.1990Nové obchodné meno:
   BIT Studio, spol. s r. o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, školiteľská, propagačná a servisná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky, manipulácia s ňou, vrátane činností z nej vyplývajúcich
   projektovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečovanie ich dodávok uvedených pod bodom vyššie prípadne zabezpečovanie týchto činností
   vykonávanie a sprostredkovávanie prepravy tovarov a iných vecí prostriedkami nákladnej automobilovej dopravy, železničnej, lodnej v tuzemsku i v zahraničí ako i všetkých činností s tým súvisiacich.
   Doprava vlastná a prenajatá.
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák. č. 42/80 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo povolenie k zahranično - obchodnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a/, c/, d/, e/ Zák. č. 42/80 a hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
   1/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou tvorby programov a propagačných projektov a servisu výpočtovej a kancelárskej techniky.
   2/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formo u tvorby programov a progarmových projektov.
   3/ Dovoz a vývoz nosičov so záznamom v náväznosti na bod 1 a 2 rozsahu povolenia.
   4/ Dovoz komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky, číslo volného sadzobníka 8469. 8470, 8471, 8472, 8473, 8517.
   5/ Dovoz kancelárskych doplnkov pre dovybavenie kancelárií v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   6/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou technicko - poradenskej činnosti, servisu a prezentácie výrobkov v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky.
   7/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie
   Noví spoločníci:
   Jozef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Štefan Dick Eichngasse 18 Hornstein 7053 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia