Create Invoice

Vydavateľstvo františkánskej rehole - SERAFÍN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vydavateľstvo františkánskej rehole - SERAFÍN
Status Destroyed
PIN 00681377
Date create 09 July 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Vydavateľstvo františkánskej rehole - SERAFÍN
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681377
 • Registered seat: Vydavateľstvo františkánskej rehole - SERAFÍN, Bratislava
 • Date create: 09 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.10.2005Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo františkánskej rehole - SERAFÍN
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie časopisov "Serafínsky svet" a "Priateľ detí" ako mesačníkov
   vydávanie neperiodických publikácií všetkých tematických skupín so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v kresťanskom duchu
   vydávanie informačných, propagačných a príležitostných publikácií slúžiacich k propagácii vlastnej produkcie
   vydávanie zvukových a zvukovoobrazových nosičoch
   maloobchodný a veľkoobchodný predaj našich publikácií
   09.07.1990Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo františkánskej rehole - SERAFÍN
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie časopisov "Serafínsky svet" a "Priateľ detí" ako mesačníkov
   vydávanie neperiodických publikácií všetkých tematických skupín so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v kresťanskom duchu
   vydávanie informačných, propagačných a príležitostných publikácií slúžiacich k propagácii vlastnej produkcie
   vydávanie zvukových a zvukovoobrazových nosičoch
   maloobchodný a veľkoobchodný predaj našich publikácií