Create Invoice

POVUS Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POVUS Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00681831
Date create 03 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat POVUS Bratislava, štátny podnik
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681831
 • Registered seat: POVUS Bratislava, štátny podnik, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Date create: 03 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.03.2004Zrušené obchodné meno:
   POVUS Bratislava, štátny podnik - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti stavebných prác, opráv a rekonštrukcií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štát- neho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   18.06.1998Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   17.06.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Franttišek Kmiť - likvidátor Röntgenova 2 Bratislava
   27.11.1996Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   Ing. Franttišek Kmiť - likvidátor Röntgenova 2 Bratislava
   26.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Potrok - ekonomický námestník Zetkinovej 30 Bratislava
   Ing. František Kmeť - likvidátor Hatenova 2 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   POVUS Bratislava, štátny podnik - v likvidácii
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti stavebných prác, opráv a rekonštrukcií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štát- neho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Potrok - ekonomický námestník Zetkinovej 30 Bratislava
   Ing. František Kmeť - likvidátor Hatenova 2 Bratislava