Create Invoice

NIBACO Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NIBACO Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00681865
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat NIBACO Bratislava, štátny podnik
Michalská 2
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681865
 • Registered seat: NIBACO Bratislava, štátny podnik, Michalská 2, 81101, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.02.2001Zrušené obchodné meno:
   NIBACO Bratislava, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   10.12.1997Nové sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   09.12.1997Zrušené sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   28.05.1997Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   27.05.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava
   20.08.1996Nové obchodné meno:
   NIBACO Bratislava, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   19.08.1996Zrušené obchodné meno:
   NIBACO, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ivan Jablonický - poverený riadením Romanova 46 Bratislava
   28.02.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Jablonický - poverený riadením Romanova 46 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabri- kovaných dielcov včítane montáže
   vykonávanie ďalšej činnosti, súviciacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava
   27.04.1995Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabri- kovaných dielcov včítane montáže
   vykonávanie ďalšej činnosti, súviciacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   26.04.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu betónových a železobetónových prefabrikovaných výrobkov a montáže, výroby betónových zmesí a mált, srojárenskej a zámočníckej výroby, dopravnej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   NIBACO, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu betónových a železobetónových prefabrikovaných výrobkov a montáže, výroby betónových zmesí a mált, srojárenskej a zámočníckej výroby, dopravnej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava