Create Invoice

STAVOVÝROBA Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOVÝROBA Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00681873
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat STAVOVÝROBA Bratislava, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681873
 • Registered seat: STAVOVÝROBA Bratislava, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.1996Zrušené obchodné meno:
   STAVOVÝROBA Bratislava, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je výroba a montáž zámočníckych výrobkov, stavebných oceľových konštrukcií, vzduchotechnických zariadení, formovacej techniky, montáž výťahov, výroba a montáž hliníkových konštrukcií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti - vykonávanie zateplovacích prác
   zahranično-obchodná činnosť, s tovarom na ktorom sa vyžaduje osobitné povolenie možno obchodovať len s týmto osobitným povolením
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Michal Hronec Moldavská 2 Bratislava
   13.04.1992Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, s tovarom na ktorom sa vyžaduje osobitné povolenie možno obchodovať len s týmto osobitným povolením
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   STAVOVÝROBA Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je výroba a montáž zámočníckych výrobkov, stavebných oceľových konštrukcií, vzduchotechnických zariadení, formovacej techniky, montáž výťahov, výroba a montáž hliníkových konštrukcií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti - vykonávanie zateplovacích prác
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Michal Hronec Moldavská 2 Bratislava