Create Invoice

Talent, HZ CKV ZZZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Talent, HZ CKV ZZZ
Status In liquidation
PIN 00681946
TIN 2020796514
Date create 01 August 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Talent, HZ CKV ZZZ
Šafárikovo nám. 4
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681946 TIN: 2020796514
 • Registered seat: Talent, HZ CKV ZZZ, Šafárikovo nám. 4, 81102, Bratislava
 • Date create: 01 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.04.1992Nové obchodné meno:
   Talent, HZ CKV ZZZ v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   14.04.1992Zrušené obchodné meno:
   TALENT, HZ CKV ZZZ
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Bajan Lenardova 2 Bratislava
   01.08.1990Nové obchodné meno:
   TALENT, HZ CKV ZZZ
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   Správa, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Zväzu záujmových združení zvereného TALENT-u, HZ CKV ZZZ do správy.
   Vykonávanie obchodných činností v oblasti reštauračného stravovania, prechodné ubytovania a vedľajších služieb podľa zatriedenia jednotlivých stredísk príslušným okresným národným výborom - odborom obchodu.
   Prevádzkovanie nehnuteľností Zväzu záujmových združení zverených TALENT-u,HZ CKV ZZZ do správy.
   Zabezpečovanie výroby, nákupu, skladovania a distribúcie materiálov potrebných pre činnosť orgánov a organizácií Zväzu záujmových združení.
   Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie akcií a podujatí CKV Zväzu záujmových zariadení.
   Edičná a vydavateľská činnosť.
   Reprografické a tlačiarenské práce.
   Výstavnícka činnosť, dekoratérske a propagačné služby.
   Stavebné, údržbárske a remeselnícke práce, vrátane reštaurovania umeleckých diel a výrobkov.
   Predprojektové práce a ďalšie služby charakteru investičnej činnosti.
   Zamestnávanie mladých ľudí na základe dohôd o pracovnej činnosti v doplnkových službách pre právnické osoby a pre obyvateľstvo.
   Tvorba, tlač a predaj metodických a odborných materiálov z oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky a vedeckotechnického rozvoja.
   Organizovanie kurzov, poskytovanie konzultácií, znalecká a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vedecko-technického rozvoja.
   Výroba a predaj odborno-metodických, informačných, reklamných a reportážnych videofilmou. - Vývoj, výro
   Vývoj, výroba a predaj programového vybavenia polytechnických pomôcok a periférnych, aplikácií elektroniny a robotiky.
   Výroba a predaj architektonických, biotechnologických, designérskych, organizačných, konštrukčných a technických riešení a prototypov súvisiacich s vedecko-technickým rozvojom.
   Vývoj, výroba a predaj módneho oblečenia.
   Sprostredkovávanie vystúpení amatérskych kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti.
   Organizovanie aukcií, lotérií a pod.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie stávkových kancelárií.
   Organizovanie spoločenských, náučných, technických, kultúrnych a športových akcií, podujatí,prehliadok, školení, kurzov a pod. - Poskytovanie poradenských služieb.
   Poskytovanie poradenských služieb.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie klubových zariadení záujmovo-umeleckej, športovej a vedecko-technickej činnosti.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie turistických základní, campingových táborísk,lyžiarskych vlekov, parkovísk, kúpalísk a pod.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie stredísk umeleckej výroby.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie požičovní športových a turistických potrieb.
   Sprostredkovávanie znaleckých činností a odborných posudkov v oblasti ohodnocovania umeleckých diel a výrobkov.
   Sprostredkovávanie znaleckých činností a odborných posudkov v oblasti ohodnocovania umeleckých diel a výrobkov.
   Prevádzkovanie hracích automatov a ďalších zariadení spoločenskej zábavy.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie vlastných predajní na predaj výrobkov z vlastnej činnosti, ako aj z činnosti iných právnických osôb a občanov.
   Triedenie druhotných surovín a ich predaj iným organizáciám a inštitúciám.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Bajan Lenardova 2 Bratislava