Create Invoice

ESO, súkromná družstevná oganizácia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ESO, súkromná družstevná oganizácia
Status Destroyed
PIN 00682071
Date create 12 July 1990
Company category Družstvo
Registered seat ESO, súkromná družstevná oganizácia
Za Koníčkom 10
90201
Pezinok
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682071
 • Registered seat: ESO, súkromná družstevná oganizácia, Za Koníčkom 10, 90201, Pezinok
 • Date create: 12 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.01.2008Zrušené obchodné meno:
   ESO, súkromná družstevná oganizácia v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   ubytovacie zariadenie
   reštauračné stravovanie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   výroba iných výrobkov z dreva, kovu, plastickej hmoty, papiera, textil
   zámočníctvo
   odlievanie kovov /zlievárenstvo/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   07.06.1999Nové obchodné meno:
   ESO, súkromná družstevná oganizácia v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   06.06.1999Zrušené obchodné meno:
   ESO, súkromná družstevná oganizácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Ján Kamenický - člen Haanova 4 Bratislava
   PhDr. Jozef Kokoška - člen Za koníčkom 10 Pezinok
   Ing. Anton Novák - člen Kapt. Rašu 11 Bratislava
   Ing. Anton Porubský - člen Ľudové nám 12 Bratislava
   JUDr. Jozef Salaj - člen Jesenského 45/3 Žiar nad Hronom
   Peter Šoltés - člen Žižkova 8/24 Žiar nad Hronom
   Doc.PhDr. Michal Zozuľák , CSc - predseda Líščie Nivy 12 Bratislava
   12.08.1994Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   29.11.1993Nové obchodné meno:
   ESO, súkromná družstevná oganizácia
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie zariadenie
   reštauračné stravovanie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   výroba iných výrobkov z dreva, kovu, plastickej hmoty, papiera, textil
   zámočníctvo
   odlievanie kovov /zlievárenstvo/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Ján Kamenický - člen Haanova 4 Bratislava
   PhDr. Jozef Kokoška - člen Za koníčkom 10 Pezinok
   Ing. Anton Novák - člen Kapt. Rašu 11 Bratislava
   Ing. Anton Porubský - člen Ľudové nám 12 Bratislava
   JUDr. Jozef Salaj - člen Jesenského 45/3 Žiar nad Hronom
   Peter Šoltés - člen Žižkova 8/24 Žiar nad Hronom
   Doc.PhDr. Michal Zozuľák , CSc - predseda Líščie Nivy 12 Bratislava
   28.11.1993Zrušené obchodné meno:
   Družstvo ESO
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   opravy a údržba strojov a strojných zariadení
   zámočnícka výroba
   zlievárenska výroba-odlievanie výrobkov zo zliatin
   výkup a triedenie druhotných surovín a ich spätný predaj organizáciám
   n/zabezpečovanie ďalších služieb občanom a organizáciám, sťahovanie, asanačné a upratovacie práce, stráženie detí, údržby bytov a bytových zariadení.
   m/zabezpečovanie technických a odborných služieb v oblasti projektovej dokumentácie interiérového, exteriérového a technologického vybavenia objektov a ucelených dodávok ich interiérového a exteriérového vybavenia
   l/poskytovanie inžinierských a technických služieb na stavbách, rekonštrukiách a modernizáciách objektov pre organizácie
   k/poskytovanie technických, odborných a organizačných služieb v oblasti prípravy, opráv, údržby, výstavby a rekonštrukcie rodinných domov a iných objektov pre občanov
   j/zabezpečovanie stavebných prác HSV a PSV
   i/výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastickcýh hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   h/organizácia školení a kurzov
   g/zabezpečovanie služieb v oblasti propagácie, písmomaliarske, aranžérske, tlačiarenské a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavníckých akcií a ďalších služieb v oblasti propagácie
   f/zabezpečovanie vydávania aktuálnej literatúry a tlačovín
   e/výroba a predaj odborno-metodických, informačných,reklamných a reportážnych videofilmov
   d/zabezpečovanie prekladateľských a tlmočníckých služieb
   c/zabezpečenie príležitostnej práce pre študentov stredných a vysokých skôl
   b/sprostredkovateľská činnosť najmä v oblasti tuzmemskej turistiky, vystúpení záujmových umeleckých súborov a v ďalších oblastiach spoločenského, ekonomického a kultúrného života
   a/vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti reštauračného stravovania, prechodného ubytovania a vedľajších služieb
   Predmetom činnosti družstva ESO je zabezpečovanie služieb a uspokojovanie potrieb obyvateľstva a organizácií v týchto oblastiach :
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Ján Kamenický Hočiminova 4 Bratislava
   PhDr. .Jozef Kokoška - predseda Za Koníčkom 10 Pezinok
   Ing. .Anton Novák - podpredseda Kpt. Rašu 11 Bratislava
   Ing. Anton Porubský Ľudové nám. 24 Bratislava
   Doc.PhDr. Michal Zozuľák , CSc Líščie Nivy 12 Bratislava
   12.07.1990Nové obchodné meno:
   Družstvo ESO
   Nové sidlo:
   Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   opravy a údržba strojov a strojných zariadení
   zámočnícka výroba
   zlievárenska výroba-odlievanie výrobkov zo zliatin
   výkup a triedenie druhotných surovín a ich spätný predaj organizáciám
   n/zabezpečovanie ďalších služieb občanom a organizáciám, sťahovanie, asanačné a upratovacie práce, stráženie detí, údržby bytov a bytových zariadení.
   m/zabezpečovanie technických a odborných služieb v oblasti projektovej dokumentácie interiérového, exteriérového a technologického vybavenia objektov a ucelených dodávok ich interiérového a exteriérového vybavenia
   l/poskytovanie inžinierských a technických služieb na stavbách, rekonštrukiách a modernizáciách objektov pre organizácie
   k/poskytovanie technických, odborných a organizačných služieb v oblasti prípravy, opráv, údržby, výstavby a rekonštrukcie rodinných domov a iných objektov pre občanov
   j/zabezpečovanie stavebných prác HSV a PSV
   i/výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastickcýh hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
   h/organizácia školení a kurzov
   g/zabezpečovanie služieb v oblasti propagácie, písmomaliarske, aranžérske, tlačiarenské a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavníckých akcií a ďalších služieb v oblasti propagácie
   f/zabezpečovanie vydávania aktuálnej literatúry a tlačovín
   e/výroba a predaj odborno-metodických, informačných,reklamných a reportážnych videofilmov
   d/zabezpečovanie prekladateľských a tlmočníckých služieb
   c/zabezpečenie príležitostnej práce pre študentov stredných a vysokých skôl
   b/sprostredkovateľská činnosť najmä v oblasti tuzmemskej turistiky, vystúpení záujmových umeleckých súborov a v ďalších oblastiach spoločenského, ekonomického a kultúrného života
   a/vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti reštauračného stravovania, prechodného ubytovania a vedľajších služieb
   Predmetom činnosti družstva ESO je zabezpečovanie služieb a uspokojovanie potrieb obyvateľstva a organizácií v týchto oblastiach :
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Ján Kamenický Hočiminova 4 Bratislava
   PhDr. .Jozef Kokoška - predseda Za Koníčkom 10 Pezinok
   Ing. .Anton Novák - podpredseda Kpt. Rašu 11 Bratislava
   Ing. Anton Porubský Ľudové nám. 24 Bratislava
   Doc.PhDr. Michal Zozuľák , CSc Líščie Nivy 12 Bratislava