Create Invoice

CARDIAL - hospodárske zariadenie Združenia podnikateľov Slovenska - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CARDIAL - hospodárske zariadenie Združenia podnikateľov Slovenska
Status Destroyed
PIN 00682268
Date create 01 April 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat CARDIAL - hospodárske zariadenie Združenia podnikateľov Slovenska
Cukrova 14
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682268
 • Registered seat: CARDIAL - hospodárske zariadenie Združenia podnikateľov Slovenska, Cukrova 14, Bratislava
 • Date create: 01 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.07.1997Zrušené obchodné meno:
   CARDIAL - hospodárske zariadenie Združenia podnikateľov Slovenska v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čs. osôb a k tomu účelu vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prác výrobnej povahy na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom spoločností a na účet objednávateľa
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti a marketingu vykonávané v oblasti výstavníctva, organizovanie seminárov, sympózií a iné public relations
   poskytovanie služieb čs. osobám v zahraničí i v tuzemsku formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti a marketingu, výkonov v oblasti výstavníctva, organizovanie seminárov, sympózií a iné public relations
   vývoz a dovoz vecí, resp. ich spätný vývoz a dovoz, nutných k zabezpečeniu činnosti podľa odrážky 5. a 6. s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb.
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úpravu alebo iné spracovanie predávaného tovaru, ako i poskytovanie služieb súvisiacich s predajom. Predaj a sprostredkovateľská činnosť s nehmotným tovarom
   vydávanie časopisov, odborných publikácií a merkantilov
   poskytovanie komplexných služieb predovšetkým členom ZPS
   leasingové a finančné operácie na československom trhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.06.1992Nové obchodné meno:
   CARDIAL - hospodárske zariadenie Združenia podnikateľov Slovenska v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.06.1992Zrušené obchodné meno:
   CARDIAL - hospodárske zariadenia Združenia podnikateľov Slovenska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. marián Honaizer Vrútocká 37 Bratislava
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   CARDIAL - hospodárske zariadenia Združenia podnikateľov Slovenska
   Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čs. osôb a k tomu účelu vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prác výrobnej povahy na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom spoločností a na účet objednávateľa
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti a marketingu vykonávané v oblasti výstavníctva, organizovanie seminárov, sympózií a iné public relations
   poskytovanie služieb čs. osobám v zahraničí i v tuzemsku formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti a marketingu, výkonov v oblasti výstavníctva, organizovanie seminárov, sympózií a iné public relations
   vývoz a dovoz vecí, resp. ich spätný vývoz a dovoz, nutných k zabezpečeniu činnosti podľa odrážky 5. a 6. s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb.
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úpravu alebo iné spracovanie predávaného tovaru, ako i poskytovanie služieb súvisiacich s predajom. Predaj a sprostredkovateľská činnosť s nehmotným tovarom
   vydávanie časopisov, odborných publikácií a merkantilov
   poskytovanie komplexných služieb predovšetkým členom ZPS
   leasingové a finančné operácie na československom trhu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. marián Honaizer Vrútocká 37 Bratislava