Create Invoice

Grof a Gruber - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Grof a Gruber
Status Destroyed
PIN 00682276
Date create 10 August 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Grof a Gruber
Jesenského 25
90201
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682276
 • Registered seat: Grof a Gruber, Jesenského 25, 90201, Bratislava
 • Date create: 10 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Grof a Gruber, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Jesenského 25 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská, edičná, distribučná a obchodná činnosť v oblasti periodickej a neperio- dickej tlače a ostatných druhov audiovizu- álneho umenia so zameraním na kultúru, prí- rodu, dokumentárnu činnosť, vedu, techniku a životné prostredie, aktuálne informácie z ekonomiky a praktické rady
   reklamná činnosť vo vlastných periodickách
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Grúber - predseda Muškátová 2 Bratislava
   Vladimír Gróf - člen Nejedlého 13 Bratislava
   JUDr. Vladimír Gottschall Obrancov mieru 30 Pezinok
   12.08.1993Nové sidlo:
   Jesenského 25 Pezinok 902 01
   11.08.1993Zrušené sidlo:
   Nejedlého 13 Bratislava
   10.08.1990Nové obchodné meno:
   Grof a Gruber, a.s.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská, edičná, distribučná a obchodná činnosť v oblasti periodickej a neperio- dickej tlače a ostatných druhov audiovizu- álneho umenia so zameraním na kultúru, prí- rodu, dokumentárnu činnosť, vedu, techniku a životné prostredie, aktuálne informácie z ekonomiky a praktické rady
   reklamná činnosť vo vlastných periodickách
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Grúber - predseda Muškátová 2 Bratislava
   Vladimír Gróf - člen Nejedlého 13 Bratislava
   JUDr. Vladimír Gottschall Obrancov mieru 30 Pezinok