Create Invoice

G.P. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name G.P.
Status Destroyed
PIN 00682331
TIN 2020924664
Date create 03 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat G.P.
Viedenská cesta 26
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682331 TIN: 2020924664
 • Registered seat: G.P., Viedenská cesta 26, Bratislava
 • Date create: 03 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.2012Zrušené obchodné meno:
   G.P. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 26 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   psychologická expertízna, poradenská a terapeutická činnosť
   managerské služby pre práce vo výškach a pod vodou včítane ich realizácie
   údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií menšieho rozsahu, práce ekologického charakteru akéhokoľvek rozsahu
   prevádzkovanie športových a rehabilitačných areálov so zameraním na špeciálne tréningové a rehabilitačné metódy
   výroba a vývoj horolezeckého materiálu
   reklama všetkého druhu
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zber a využívanie druhotných surovín
   prevádzkovanie autoservisu a obchodnej činnosti pre potreby motoristov
   edičná publikačná činnosť pre neperiodické publikácie
   výroba, produkcia a distribúcia video programov, 16 mm filmov reklamného charakteru a fototvorby
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií
   demolačné práce
   spracovanie dreva, výroba výrobkov z dreva
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Pochylý Štefánikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavel Pochylý Štefánikova 23 Bratislava
   02.07.1993Nové predmety činnosti:
   psychologická expertízna, poradenská a terapeutická činnosť
   managerské služby pre práce vo výškach a pod vodou včítane ich realizácie
   údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií menšieho rozsahu, práce ekologického charakteru akéhokoľvek rozsahu
   prevádzkovanie športových a rehabilitačných areálov so zameraním na špeciálne tréningové a rehabilitačné metódy
   výroba a vývoj horolezeckého materiálu
   reklama všetkého druhu
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zber a využívanie druhotných surovín
   prevádzkovanie autoservisu a obchodnej činnosti pre potreby motoristov
   edičná publikačná činnosť pre neperiodické publikácie
   výroba, produkcia a distribúcia video programov, 16 mm filmov reklamného charakteru a fototvorby
   zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií
   demolačné práce
   spracovanie dreva, výroba výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Pavel Pochylý Štefánikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavel Pochylý Štefánikova 23 Bratislava
   01.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Psychologická expertízna, poradenská a terapeutická činnosť
   2. Managerské služby pre práce vo výškach a pod vodou včítane ich realizácie
   3. Údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií menšieho rozsahu. Práce ekologického charakteru akéhokoľvek rozsahu
   4. Prevádzkovanie športových a rehabilitačných areálov so zameraním na špeciálne tréningové a rehabilitačné metódy
   5. Výroba a vývoj horolezeckého materiálu
   6. Reklama všetkého druhu
   7. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   8. Zber a využívanie druhotných surovín
   9. Prevádzkovanie autoservisu a obchodnej činnosti pre potreby motoristov
   10.Edičná publikačná činnosť pre neperiodické publikácie
   11.Výroba, produkcia a distribúcia video programov, 16 mm filmov reklamného charakteru a fototvorby.
   Zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií
   Demolačné práce
   Spracovanie dreva, výroba výrobkov z dreva
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Katarína Gromová Líščie údolie 77 Bratislava
   Pavel Pochylý Štefánikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.08.1990Nové obchodné meno:
   G.P. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 26 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Psychologická expertízna, poradenská a terapeutická činnosť
   2. Managerské služby pre práce vo výškach a pod vodou včítane ich realizácie
   3. Údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií menšieho rozsahu. Práce ekologického charakteru akéhokoľvek rozsahu
   4. Prevádzkovanie športových a rehabilitačných areálov so zameraním na špeciálne tréningové a rehabilitačné metódy
   5. Výroba a vývoj horolezeckého materiálu
   6. Reklama všetkého druhu
   7. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   8. Zber a využívanie druhotných surovín
   9. Prevádzkovanie autoservisu a obchodnej činnosti pre potreby motoristov
   10.Edičná publikačná činnosť pre neperiodické publikácie
   11.Výroba, produkcia a distribúcia video programov, 16 mm filmov reklamného charakteru a fototvorby.
   Zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Údržba a opravy stavebných objektov včítane realizácie investičných akcií
   Demolačné práce
   Spracovanie dreva, výroba výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   PhDr. Katarína Gromová Líščie údolie 77 Bratislava
   Pavel Pochylý Štefánikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia