Create Invoice

Slovmäso, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovmäso, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00682349
TIN 1022986877
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovmäso, štátny podnik
Seberíniho 1
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682349 TIN: 1022986877
 • Registered seat: Slovmäso, štátny podnik, Seberíniho 1, 82105, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.11.2011Zrušené obchodné meno:
   Slovmäso, štátny podnik v likvidácií
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba:-výrobkov z mäsa
   jatočného HD a hydiny
   krmív
   strojov, zariadení a konštrukcií, ich montáž, údržba a servis vrátane z dovozu
   nákup zastavových zvierat a polotovarov na mäsovú výrobu
   vývoz strojov a zariadení a výrobkov z mäsa
   konštrukčná činnosť a výroby prototypov a náhradných dielcov
   inžiniersko-projektová činnosť
   práce a služby výpočtovej a organizačnej techniky jej servis vrátane dovezenej techky, dodávky softwaru
   preprava mäsa a výrobkov z neho chladiarenskými vagónmi
   prevádzka zariadení mäsopriemyslu:
   centrálneho skladu konzerv
   ubytovacích, stravovacích a rekreačno-kulturnych zariadení
   stredných odborných učilíšť
   vzdelávacích zariadení pre prípravu špec. profesií a vzdelávanie dospelých
   inžiniersko-právne a organizačné metodické služby pre ostatné štátne podniky mäsopriemyslu, resp. fyzické osoby zaoberajúce sa touto činnosťou, vrátane činnosti súvisiacich s uskladňovaním a obmenou FHR
   obchodná činnosť nadväzná na základná predmet podnikania vrátane organizovanie trhu mäsa pre právnické a fyzické osoby podnikajúce v tomto odbore.
   nákup jatočných zvierat
   výkon projektovej činnosti
   export a import vecí, na ktoré sa nevyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť podľa osobitných predpisov
   25.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   08.03.1995Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 05
   07.03.1995Zrušené sidlo:
   Na pántoch 20 Bratislava 831 06
   29.06.1993Nové sidlo:
   Na pántoch 20 Bratislava 831 06
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   02.04.1992Nové obchodné meno:
   Slovmäso, štátny podnik v likvidácií
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   01.04.1992Zrušené obchodné meno:
   S l o v m ä s o, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Hečko - zástupca riaditeľa Guothova 15 Bratislava
   Ing.Jozef Jajcay , CSc. - riaditeľ Sedmelijská 3 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   S l o v m ä s o, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba:-výrobkov z mäsa
   jatočného HD a hydiny
   krmív
   strojov, zariadení a konštrukcií, ich montáž, údržba a servis vrátane z dovozu
   nákup zastavových zvierat a polotovarov na mäsovú výrobu
   vývoz strojov a zariadení a výrobkov z mäsa
   konštrukčná činnosť a výroby prototypov a náhradných dielcov
   inžiniersko-projektová činnosť
   práce a služby výpočtovej a organizačnej techniky jej servis vrátane dovezenej techky, dodávky softwaru
   preprava mäsa a výrobkov z neho chladiarenskými vagónmi
   prevádzka zariadení mäsopriemyslu:
   centrálneho skladu konzerv
   ubytovacích, stravovacích a rekreačno-kulturnych zariadení
   stredných odborných učilíšť
   vzdelávacích zariadení pre prípravu špec. profesií a vzdelávanie dospelých
   inžiniersko-právne a organizačné metodické služby pre ostatné štátne podniky mäsopriemyslu, resp. fyzické osoby zaoberajúce sa touto činnosťou, vrátane činnosti súvisiacich s uskladňovaním a obmenou FHR
   obchodná činnosť nadväzná na základná predmet podnikania vrátane organizovanie trhu mäsa pre právnické a fyzické osoby podnikajúce v tomto odbore.
   nákup jatočných zvierat
   výkon projektovej činnosti
   export a import vecí, na ktoré sa nevyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť podľa osobitných predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Hečko - zástupca riaditeľa Guothova 15 Bratislava
   Ing.Jozef Jajcay , CSc. - riaditeľ Sedmelijská 3 Bratislava