Create Invoice

MP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MP
PIN 00682497
TIN 2020362102
VAT number SK2020362102
Date create 24 July 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MP
Bernolákovská 65
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sales and income 604 192 €
Profit -49 809 €
Contact Information
Email gimmi@gimmi.sk
Phone(s) +421245943612
Fax(es) 0244459797
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 379,004
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 62,124
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,450
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,450
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 50,404
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 601
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 31,218
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 18,585
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 10,270
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,270
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 315,375
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 27,228
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,228
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 196,962
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 191,428
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,428
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,152
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,382
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 91,185
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 25,623
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 65,562
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,505
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,505
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 379,004
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -49,141
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 232,868
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -238,839
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,039
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -240,878
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -49,809
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,145
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,198
9. Liabilities from social fund (472) 2,198
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 420,828
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 286,206
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,206
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,562
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,477
7. Liabilities from social insurance (336) 1,066
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,140
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,119
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 600,731
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 604,192
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 43,431
III. Revenues from sale of services (602, 606) 557,300
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 83
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,378
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 650,337
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 46,482
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 81,242
D. Services (účtová group of 51) 463,375
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 41,419
E.1. Wages and salaries (521, 522) 30,624
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 10,616
4. Social expenses (527, 528) 179
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 617
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 16,270
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 16,270
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 932
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,145
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,632
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 786
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 786
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -784
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,929
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -49,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682497 TIN: 2020362102 VAT number: SK2020362102
 • Registered seat: MP, Bernolákovská 65, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Date create: 24 July 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji 27.11.1998
  Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok 27.11.1998
  Marie Pondušová konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Martin Ponduša 6 639 € (100%) Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   19.03.2004Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marie Pondušová - konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.2004
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   27.11.1998Nové obchodné meno:
   MP spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   26.11.1998Zrušené obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Zrušeny spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1992Nové predmety činnosti:
   iné služby polygrafického priemyslu
   vydavateľské činnosti
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   maloobchod mimo riadnej predajne
   výskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo
   reklamné činnosti
   fotografické služby
   veľtrhy a zábavné parky
   sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.04.1992Zrušeny predmety činnosti:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1990Nové obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia