Create Invoice

KONY TRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KONY TRADE
Status In liquidation
PIN 00682608
TIN 2020924675
Date create 30 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KONY TRADE
Kočánkova ul. P.O.BOX 22
85007
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 12,064
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,064
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,562
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,562
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,805
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,783
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,783
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 4,697
3. Own shares and own business shares (252) 4,697
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 12,064
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,702
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 65,292
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 65,292
A.III. Other capital funds (413) 17,161
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 8,620
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 8,620
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -148,775
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 15,734
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -164,509
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,766
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 69,766
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 50,231
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,231
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,469
7. Liabilities from social insurance (336) 50
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,016
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4259120.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682608 TIN: 2020924675
 • Registered seat: KONY TRADE, Kočánkova ul. P.O.BOX 22, 85007, Bratislava
 • Date create: 30 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.05.1997Nové obchodné meno:
   KONY TRADE, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.05.1997Zrušené obchodné meno:
   KONY TRADE, akciová spoločnosť KONY TRADE, a.s. /skrátene/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Babor Budatínska 69 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Búc - predseda Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Filípek Iljušinova 8 Bratislava 851 01
   30.11.1994Nové obchodné meno:
   KONY TRADE, akciová spoločnosť KONY TRADE, a.s. /skrátene/
   29.11.1994Nové obchodné meno:
   KONY TRADE,akciová spoločnosť KONY TRADE, a.s. /skrátene/
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru, prevádzkovanie cestovnej kancelárie a pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zrušené obchodné meno:
   KONY TRADE,akciová spoločnosť KONY TRADE, a.s. /skrátene/
   28.11.1994Zrušené obchodné meno:
   KONY TRADE účastinná spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám na území SR a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaiu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia
   sprostredkovateľská čiinosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb
   dovoz vecí pre zabezpečenie vlastných potrieb organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu povolil rozhodnutím zo dňa 19.9.1990 pod č.j.: 13/6515/133/90, registr. čís.: 108002052 zahranično obchodnú činnosť podľa § 6 ods. 1 písm. a/, c/, d/ a g/ Zákona č.42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto rozsahu :
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho cestovného ruchu na území Slovenskej republiky
   poskytovanie služieb obyvateľstvu
   činnosť vo verejnom stravovaní
   veľkoobchodná činnosť
   organizovanie výroby a predaja výrobkov výrobného programu KONY, vrátane predaja na trhoch
   organizovanie predaja nealkoholických nápojov a zmrzliny
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.10.1991Nové sidlo:
   Kočánkova ul. P.O.BOX 22 Bratislava 850 07
   29.10.1991Zrušené sidlo:
   Gercenova 35 Bratislava
   12.02.1991Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   11.02.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.07.1990Nové obchodné meno:
   KONY TRADE účastinná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Gercenova 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám na území SR a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaiu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia
   sprostredkovateľská čiinosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb
   dovoz vecí pre zabezpečenie vlastných potrieb organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu povolil rozhodnutím zo dňa 19.9.1990 pod č.j.: 13/6515/133/90, registr. čís.: 108002052 zahranično obchodnú činnosť podľa § 6 ods. 1 písm. a/, c/, d/ a g/ Zákona č.42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto rozsahu :
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho cestovného ruchu na území Slovenskej republiky
   poskytovanie služieb obyvateľstvu
   činnosť vo verejnom stravovaní
   veľkoobchodná činnosť
   organizovanie výroby a predaja výrobkov výrobného programu KONY, vrátane predaja na trhoch
   organizovanie predaja nealkoholických nápojov a zmrzliny
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Babor Budatínska 69 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Búc - predseda Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Filípek Iljušinova 8 Bratislava 851 01