Create Invoice

HELVETIA - UHR. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HELVETIA - UHR.
Status Destroyed
PIN 00682781
Date create 18 July 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HELVETIA - UHR.
Ondrejovova 17
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682781
 • Registered seat: HELVETIA - UHR., Ondrejovova 17, 82103, Bratislava
 • Date create: 18 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2005Zrušené obchodné meno:
   HELVETIA - UHR., s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ondrejovova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Susanne Forstinger Ges.m.b.H. Taborstrasse 36 Wien Rakúsko
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava 821 03
   25.11.2003Nové obchodné meno:
   HELVETIA - UHR., s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.2003Zrušené obchodné meno:
   HELVETIA - UHR., s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.07.1999Nové sidlo:
   Ondrejovova 17 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Susanne Forstinger Ges.m.b.H. Taborstrasse 36 Wien Rakúsko
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava 821 03
   05.07.1999Zrušené sidlo:
   Lehotského 2 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Susanne Forstinger Ges.m.b.H. Taborstrasse 36 Wien Rakúska republika
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava
   31.10.1994Noví spoločníci:
   Susanne Forstinger Ges.m.b.H. Taborstrasse 36 Wien Rakúska republika
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Krivosudská Ondrejovova 17 Bratislava
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Susanne Forstinger, Gm. b. H. Táborstrasse 36 - 38 Wien Rakúska republika
   JUDr. Mária Peťková Lehotského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Peťková - ďalej ako riaditeľku Lehotského 2 Bratislava
   15.07.1993Nové obchodné meno:
   HELVETIA - UHR., s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Mária Peťková - ďalej ako riaditeľku Lehotského 2 Bratislava
   14.07.1993Zrušené obchodné meno:
   HELVETIA - UHR, spol. s. r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   25.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť- nákup, predaj a sprostred- kovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu, okrem výrobkov kde zákon vyžaduje osobitné povolenie včetne zahranično-obchodnej činnosti a zahraničnohospodárskych služieb
   dovoz vecí čísla colného sadzobníka 9102, 9103, 9105, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 15.10.1990, č.j. 13/12061/133/90, reg. č.: 108002990 v tomto rozsahu:
   9101 Hodinky. doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti
   7117 Umelá bižutéria
   7116 Výrobky z pravých periel, prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov pírodných, umelých alebo rekonštituovaných
   7115 Ostatné výrobky z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi
   7114 Zlatnícke a strieborné výrobky a ich časti z drahých kovo alebo plátovaných drahými kovmi
   7113 Šperky a klenoty ako aj ich časti z drahých kovov alebo plátovaných drahými kovmi
   7104 Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy
   7103 Drahokami ako diamanty a polodrahokamy
   7102 Diamanty
   7101 Pravé perly, prírodné alebo umelo pestovaná
   Číslo colného sadzobníka Položka
   Príloha č. 1
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou opráv klenotníckych výrobkov a hodiniek, prezentácia výrobkov.
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie
   dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia na zabezpečenie hospodárkej činnosti organizácie
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 32/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zhraničím v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo povolenie k zahra- ničnoobchodnej činnosti pod č.j. 13/8166/ 133/90, podľa § 6 ods. 1 písm. a, c,d, zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárkych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
   5. Výchova odborných pracovníkov pre výkon činností uvedených v bode 2. a 3.
   4. Usporiadavanie výstav v ČSFR za účelom propagácie výrobkov uvedených v bode 2. a 3.
   3. Predaj a oprava hodiniek
   2. Predaj klenotníckych výrobkov zo zlata, striebra a drahých kovov
   1. Zhotovovanie a oprava klenotníckych výrobkov zo zlata, striebra a drahých kameňov
   18.07.1990Nové obchodné meno:
   HELVETIA - UHR, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Lehotského 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť- nákup, predaj a sprostred- kovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu, okrem výrobkov kde zákon vyžaduje osobitné povolenie včetne zahranično-obchodnej činnosti a zahraničnohospodárskych služieb
   dovoz vecí čísla colného sadzobníka 9102, 9103, 9105, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 15.10.1990, č.j. 13/12061/133/90, reg. č.: 108002990 v tomto rozsahu:
   9101 Hodinky. doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti
   7117 Umelá bižutéria
   7116 Výrobky z pravých periel, prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov pírodných, umelých alebo rekonštituovaných
   7115 Ostatné výrobky z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi
   7114 Zlatnícke a strieborné výrobky a ich časti z drahých kovo alebo plátovaných drahými kovmi
   7113 Šperky a klenoty ako aj ich časti z drahých kovov alebo plátovaných drahými kovmi
   7104 Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy
   7103 Drahokami ako diamanty a polodrahokamy
   7102 Diamanty
   7101 Pravé perly, prírodné alebo umelo pestovaná
   Číslo colného sadzobníka Položka
   Príloha č. 1
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou opráv klenotníckych výrobkov a hodiniek, prezentácia výrobkov.
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie
   dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia na zabezpečenie hospodárkej činnosti organizácie
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 32/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zhraničím v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo povolenie k zahra- ničnoobchodnej činnosti pod č.j. 13/8166/ 133/90, podľa § 6 ods. 1 písm. a, c,d, zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárkych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
   5. Výchova odborných pracovníkov pre výkon činností uvedených v bode 2. a 3.
   4. Usporiadavanie výstav v ČSFR za účelom propagácie výrobkov uvedených v bode 2. a 3.
   3. Predaj a oprava hodiniek
   2. Predaj klenotníckych výrobkov zo zlata, striebra a drahých kovov
   1. Zhotovovanie a oprava klenotníckych výrobkov zo zlata, striebra a drahých kameňov
   Noví spoločníci:
   Susanne Forstinger, Gm. b. H. Táborstrasse 36 - 38 Wien Rakúska republika
   JUDr. Mária Peťková Lehotského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia