Create Invoice

REVING, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name REVING, š.p.
Status Destroyed
PIN 00682829
Date create 01 August 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat REVING, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682829
 • Registered seat: REVING, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   REVING, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodáfrne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výstavby a rekonštrukcie horúcovodov, parovodov a plynovodov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánualebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce so základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Július Alpár - riaditeľ Klemenso va 4 Bratislava
   01.08.1990Nové obchodné meno:
   REVING, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodáfrne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výstavby a rekonštrukcie horúcovodov, parovodov a plynovodov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánualebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce so základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Július Alpár - riaditeľ Klemenso va 4 Bratislava