Create Invoice

KAMENA, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KAMENA, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00682837
Date create 01 October 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat KAMENA, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682837
 • Registered seat: KAMENA, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.11.1994Zrušené obchodné meno:
   KAMENA, štátny podnik - v likvidácií
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti dodávok a montáže kamenárskych výrobkov, reštaurovania a úprav fasád a kamenosochárska činnosť
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   KAMENA, štátny podnik - v likvidácií
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti dodávok a montáže kamenárskych výrobkov, reštaurovania a úprav fasád a kamenosochárska činnosť
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ