Create Invoice

INGMEN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INGMEN
Status Destroyed
PIN 00683078
Date create 03 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INGMEN
Kalinčiakova 27
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683078
 • Registered seat: INGMEN, Kalinčiakova 27, Bratislava
 • Date create: 03 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.04.2007Zrušené obchodné meno:
   INGMEN spol. s r.o. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   nákup a predaj tovarov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Wawra Kláry Zetkinovej 12 Bratislava
   JUDr. Stanislav Ružička Sputnikova 11 Bratislava
   Paed. Dr. Vlasta Wavrová Kláry Zetkinovej 12 Bratislava
   Monika Ružičková Stupavská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.01.1996Nové obchodné meno:
   INGMEN spol. s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.01.1996Zrušené obchodné meno:
   INGMEN, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Wawra Kláry Zetkinovej 12 Bratislava
   18.07.1994Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   nákup a predaj tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Wawra Kláry Zetkinovej 12 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie a sprostredkovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru a generálnejprojektúry
   zabezpčenie investorskej a inžinierskejčinnosti
   obchodná činnosť súvisiaca s nákupom a predajom materiálov, výrobkov a polotovarov pri realizáciu stavieb.
   Zahranično-obchodná činnosť Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 7.12.1990 Č.j.: 13/14528/ Po/90,Reg.č. 108005186 v tomto rozsahu:
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou prieskumných, geodetických a projektových prác a investorsko inžinierskej činnosti.
   pPoskytovanie služieb v zahraničí formou kompletizačnej a inžinierskej činnosti súvisiacej s dodávkami zariadení a službami pri vývoze kompletizačných investičných celkov.
   vývoz vecí v súvislosti s výkonom zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia podľa prílohy č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia.
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie vrátane vecí neodkladne potrebných k kompletizácii dodávok
   obchodná činnosť v ČSFR i v zahraničí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.08.1990Nové obchodné meno:
   INGMEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie a sprostredkovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru a generálnejprojektúry
   zabezpčenie investorskej a inžinierskejčinnosti
   obchodná činnosť súvisiaca s nákupom a predajom materiálov, výrobkov a polotovarov pri realizáciu stavieb.
   Zahranično-obchodná činnosť Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 7.12.1990 Č.j.: 13/14528/ Po/90,Reg.č. 108005186 v tomto rozsahu:
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou prieskumných, geodetických a projektových prác a investorsko inžinierskej činnosti.
   pPoskytovanie služieb v zahraničí formou kompletizačnej a inžinierskej činnosti súvisiacej s dodávkami zariadení a službami pri vývoze kompletizačných investičných celkov.
   vývoz vecí v súvislosti s výkonom zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia podľa prílohy č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia.
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie vrátane vecí neodkladne potrebných k kompletizácii dodávok
   obchodná činnosť v ČSFR i v zahraničí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ladislav Wawra Kláry Zetkinovej 12 Bratislava
   JUDr. Stanislav Ružička Sputnikova 11 Bratislava
   Paed. Dr. Vlasta Wavrová Kláry Zetkinovej 12 Bratislava
   Monika Ružičková Stupavská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia