Create Invoice

RENOSTAV, š.p. Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RENOSTAV, š.p. Bratislava
Status Destroyed
PIN 00683124
Date create 01 September 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat RENOSTAV, š.p. Bratislava
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683124
 • Registered seat: RENOSTAV, š.p. Bratislava, Bratislava
 • Date create: 01 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.11.1999Zrušené obchodné meno:
   RENOSTAV, š.p. Bratislava v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výstavby vodojemov, pozemných objektov a rekonštrukcie stavebných objektov.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Mohammad ASEF Bulova9 Bratislava 841 01
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   RENOSTAV, š.p. Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Mohammad ASEF Bulova9 Bratislava 841 01
   08.10.1992Zrušené obchodné meno:
   RENOSTAV Bratislava, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ján Ďumbala Saburovova 16 Bratislava
   01.09.1990Nové obchodné meno:
   RENOSTAV Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výstavby vodojemov, pozemných objektov a rekonštrukcie stavebných objektov.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ján Ďumbala Saburovova 16 Bratislava