Create Invoice

INTEC PHARMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTEC PHARMA
PIN 00683264
TIN 2020300568
VAT number SK2020300568
Date create 17 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTEC PHARMA
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 8 391 924 €
Profit -59 338 €
Contact Information
Phone(s) 0254652211, 0254652212, 0254652213, 0254777291, 0254777292, 0254777293, 0254789166, 0254789167, 0254
Fax(es) 0254777291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,846,397
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 20,026
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 20,026
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 20,026
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,676,109
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,905,522
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,247
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,904,275
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,509,682
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,787,220
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,787,220
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 722,462
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 260,905
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,206
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 249,699
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 150,262
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 224
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 40,971
4. Accrued income short-term (385A) 109,067
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,846,397
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,064,542
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,959
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,959
A.III. Other capital funds (413) 16,876
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,477
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,477
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 23,152
2. Other funds (427, 42X) 23,152
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,069,416
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,069,416
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) 0
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,338
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,765,619
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 236,208
9. Liabilities from social fund (472) 356
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 234,297
12. Deferred tax liability (481A) 1,555
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,513,053
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,467,673
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,467,673
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,240
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 13,361
7. Liabilities from social insurance (336) 10,410
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,369
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 16,358
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 16,358
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,000,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 16,236
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 16,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 8,376,085
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 8,391,924
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 8,285,401
III. Revenues from sale of services (602, 606) 90,684
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,839
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,414,657
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,595,563
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 79,295
D. Services (účtová group of 51) 312,683
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 347,516
E.1. Wages and salaries (521, 522) 247,839
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 89,783
4. Social expenses (527, 528) 9,894
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,505
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 19,583
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 19,583
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 33,972
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,540
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,733
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 388,544
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,028
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 27
2. Other interest income (662A) 27
XII. Foreign exchange gains (663) 1,001
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,592
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 27,585
2. Other expense (562A) 27,585
O. Exchange rate losses (563) 526
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,481
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,564
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -58,297
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,041
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,840
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,338
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683264 TIN: 2020300568 VAT number: SK2020300568
 • Registered seat: INTEC PHARMA, Elektrárenská 4, 83104, Bratislava
 • Date create: 17 August 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava 17.08.1990
  PharmDr. Darina Adamečková Hálova 14 Bratislava 851 01 04.07.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ladislav Čorňák 9 959 € (100%) H. Meličkovej 2 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.2010Nové sidlo:
   Elektrárenská 4 Bratislava 831 04
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 810 01
   26.06.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vasil Čorňák Haviarska 4 Košice
   22.07.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 810 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   MUDr. Vasil Čorňák Haviarska 4 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.1990
   PharmDr. Darina Adamečková Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.07.2002
   21.07.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Ferdinand Strasser Erdbergerstr. 53/20 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   03.07.1998Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   02.07.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 16
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   INTEC PHARMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 16
   09.07.1995Zrušené obchodné meno:
   INTEC spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   30.09.1993Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Ferdinand Strasser Erdbergerstr. 53/20 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   29.09.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba špecializovaného hardware a tvorba príslušného sofrware elektronických zariadení
   montáž, oživovanie, zahorovanie a testovanie počítačových systémov
   vývoj a tvorba užívateľského software na zákazku právnických a fyzických osôb
   všetky ďalšie aktivity súvisiace s predmetom podnikania
   Zahranično - obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 4.10.1990, č.j. 13/11115/90, reg. č. 108 002634 v tomto rozsahu:
   1/Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomeklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2/Dovoz vecí do ČSFR určených k vzužitiu vo výrobe organizácie.
   nákup, distribúcia a predaj výrobkov týkajúcich sa výrobnej činnosti spoločnosti
   poradenské služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti
   prostredkovanie nákupu a predaja hardware a software
   predaj, nákup priemyselného, potravinárského a drogeristického tovaru
   nákup a predaj zdravotníckej techniky a vybavenia
   distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu
   nákup, predaj, distribúcia veterinárnych liečiv a prípravkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák Žalmanova 13 Bratislava
   Ing. Jozef Sojka L. Szantoa 17 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.1990Nové obchodné meno:
   INTEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba špecializovaného hardware a tvorba príslušného sofrware elektronických zariadení
   montáž, oživovanie, zahorovanie a testovanie počítačových systémov
   vývoj a tvorba užívateľského software na zákazku právnických a fyzických osôb
   všetky ďalšie aktivity súvisiace s predmetom podnikania
   Zahranično - obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 4.10.1990, č.j. 13/11115/90, reg. č. 108 002634 v tomto rozsahu:
   1/Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomeklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2/Dovoz vecí do ČSFR určených k vzužitiu vo výrobe organizácie.
   nákup, distribúcia a predaj výrobkov týkajúcich sa výrobnej činnosti spoločnosti
   poradenské služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti
   prostredkovanie nákupu a predaja hardware a software
   predaj, nákup priemyselného, potravinárského a drogeristického tovaru
   nákup a predaj zdravotníckej techniky a vybavenia
   distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu
   nákup, predaj, distribúcia veterinárnych liečiv a prípravkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák Žalmanova 13 Bratislava
   Ing. Jozef Sojka L. Szantoa 17 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia