Create Invoice

EGPA vývojová a investičná pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, v skratke: EGPA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EGPA vývojová a investičná pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, v skratke: EGPA
Status Destroyed
PIN 00683515
Date create 24 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EGPA vývojová a investičná pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, v skratke: EGPA
Kalininova 17
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683515
 • Registered seat: EGPA vývojová a investičná pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, v skratke: EGPA, Kalininova 17, 85101, Bratislava
 • Date create: 24 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.10.1999Zrušené obchodné meno:
   EGPA vývojová a investičná spoločnosť pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, spol. s r.o. v likvidácii v skratke: EGPA - spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. a/ poradenská a technická činnosť pri realizácii investičných zámerov a technických projektov v oblasti celulózového a papierenského priemyslu spolu s technickou a obchodnou poradenskou činnosťou
   b/ nadobúdanie práv z prihlášok patentov, ako aj práva na patenty a licencie a ich predaj, dohody za účelom nadobúdania budúcich vynálezov zamestnancov, najmä v technických odborných oblastiach uvedených pod bodom a/
   c/ nákup a predaj tovaru a služieb, ako aj surovín a pomocných materiálov každého druhu, najmä v oblasti technických výrobkov, zariadení a služieb
   d/ sprostredkovateľské obchody
   e/ zapožičiavanie zamestnancov /poskytovanie vlastných pracovníkov za úhradu/
   f/ účasť na odbornom vedení, resp. odborné riadenie iných podnikov s rovnakou alebo podobnou činnosťou
   g/ podieľníctvo na iných podnikoch, predovšetkým celulózo-papierenských
   2/ okrem toho je spoločnosť oprávnená vykonávať všetky obchodné úkony a opatrenia vrátane zahranično-obchodnej činnosti, ktoré súvisia s jej predmetom podnikania a ktoré slúžia na dosiahnutie cieľov v spoločnosti alebo sú pre ňu užitočné. Spoločnosť je oprávnená zakladať pobočky v tuzemsku i v zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   A.I.C. Androsch International Management Consulting, Gesellschaft m.b.H Wien 1010 Rakúsko
   J.M.Voith, Aktiengesellschaft St. Pölten 3100 Rakúsko
   Technopol a.s. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   05.10.1995Nové obchodné meno:
   EGPA vývojová a investičná spoločnosť pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, spol. s r.o. v likvidácii v skratke: EGPA - spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.10.1995Zrušené obchodné meno:
   EGPA - vývojová a investičná spoločnosť pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, spol. s r.o. EGPA - spol. s r.o. /v skratke/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Včelku Sovietske námestie 1 Bratislava
   08.04.1993Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   A.I.C. Androsch International Management Consulting, Gesellschaft m.b.H Wien 1010 Rakúsko
   J.M.Voith, Aktiengesellschaft St. Pölten 3100 Rakúsko
   Technopol a.s. Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Včelku Sovietske námestie 1 Bratislava
   07.04.1993Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   A.I.C. Androsch International Management Consulting, Gesellschaft m.b.H Wien 1010 Rakúsko
   Chemoprojekt, štátny podnik, Praha Česká republika
   Chempik, štátny podnik, Bratislava
   J.M.Voith, Aktiengesellschaft St. Pölten 3100 Rakúsko
   TECHNOPOL, a.s. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.06.1991Nové obchodné meno:
   EGPA - vývojová a investičná spoločnosť pre celulózový a papierenský priemysel ČSFR, spol. s r.o. EGPA - spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. a/ poradenská a technická činnosť pri realizácii investičných zámerov a technických projektov v oblasti celulózového a papierenského priemyslu spolu s technickou a obchodnou poradenskou činnosťou
   b/ nadobúdanie práv z prihlášok patentov, ako aj práva na patenty a licencie a ich predaj, dohody za účelom nadobúdania budúcich vynálezov zamestnancov, najmä v technických odborných oblastiach uvedených pod bodom a/
   c/ nákup a predaj tovaru a služieb, ako aj surovín a pomocných materiálov každého druhu, najmä v oblasti technických výrobkov, zariadení a služieb
   d/ sprostredkovateľské obchody
   e/ zapožičiavanie zamestnancov /poskytovanie vlastných pracovníkov za úhradu/
   f/ účasť na odbornom vedení, resp. odborné riadenie iných podnikov s rovnakou alebo podobnou činnosťou
   g/ podieľníctvo na iných podnikoch, predovšetkým celulózo-papierenských
   2/ okrem toho je spoločnosť oprávnená vykonávať všetky obchodné úkony a opatrenia vrátane zahranično-obchodnej činnosti, ktoré súvisia s jej predmetom podnikania a ktoré slúžia na dosiahnutie cieľov v spoločnosti alebo sú pre ňu užitočné. Spoločnosť je oprávnená zakladať pobočky v tuzemsku i v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   A.I.C. Androsch International Management Consulting, Gesellschaft m.b.H Wien 1010 Rakúsko
   Chemoprojekt, štátny podnik, Praha Česká republika
   Chempik, štátny podnik, Bratislava
   J.M.Voith, Aktiengesellschaft St. Pölten 3100 Rakúsko
   TECHNOPOL, a.s. Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia