Create Invoice

F/X STUDIO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name F/X STUDIO
Status Destroyed
PIN 00683809
Date create 13 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat F/X STUDIO
Škultétyho 1
83227
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683809
 • Registered seat: F/X STUDIO, Škultétyho 1, 83227, Bratislava
 • Date create: 13 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.10.2007Zrušené obchodné meno:
   F/X STUDIO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 832 27
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením/
   výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vy- hotovovanie programov na zákazku/
   výroba audio a video
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Mráz Špitálska 1 Bratislava
   Ing. Milan Kaliňák Prešovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Mráz Špitálska 1 Bratislava
   Ing. Milan Kaliňák Prešovská 2 Bratislava
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   F/X STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 832 27
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením/
   výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vy- hotovovanie programov na zákazku/
   výroba audio a video
   Noví spoločníci:
   Miroslav Mráz Špitálska 1 Bratislava
   Ing. Milan Kaliňák Prešovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Mráz Špitálska 1 Bratislava
   Ing. Milan Kaliňák Prešovská 2 Bratislava
   17.10.1993Zrušené obchodné meno:
   BEMEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hrabový chodník 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnu- teľných a nehnuteľných
   Rozhodnutím Federálného ministerstva zahra- ničného obchodu Praha Č.j.: 13/1167/133/93 Registr. č.: 108003468 zo dňa 29. 10. 1990 bolo udelené povolenie k zahranično obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí, mimo vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnisti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchod- nej činnosti, na základe zmlúv uvedených v prvom bode rozsahu povolenia
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   vývoz vecí, čísla položiek colného sadzobníka 0307, 0409, 3001, 3915, 3923, 4415, 7013, 9403302, 9403507
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Dr. Ernest Benda Fassan Gasse 20 Wien 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.09.1990Nové obchodné meno:
   BEMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrabový chodník 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnu- teľných a nehnuteľných
   Rozhodnutím Federálného ministerstva zahra- ničného obchodu Praha Č.j.: 13/1167/133/93 Registr. č.: 108003468 zo dňa 29. 10. 1990 bolo udelené povolenie k zahranično obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí, mimo vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnisti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchod- nej činnosti, na základe zmlúv uvedených v prvom bode rozsahu povolenia
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   vývoz vecí, čísla položiek colného sadzobníka 0307, 0409, 3001, 3915, 3923, 4415, 7013, 9403302, 9403507
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   Dr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Dr. Ernest Benda Fassan Gasse 20 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia