Create Invoice

MGV - Trading - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MGV - Trading
Status Destroyed
PIN 00683850
Date create 21 September 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MGV - Trading
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421263830663, +421263830549
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683850
 • Registered seat: MGV - Trading, Bratislava
 • Date create: 21 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.06.1993Zrušené obchodné meno:
   MGV - Trading a.s.
   Zrušené sidlo:
   Údernícka č.20 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie a sprostredkovanie služieb a výkonov v oblasti daňovo-poradenskej činnosti
   obstarávanie, sprostredkovanie služieb a výkonov v oblasti medzinárodného zasielateľstva
   obstarávateľská, konzultačná, poradenská a tlmočnícka činnosť v oblasti komplatného zabezpečovania obchodných prípadov so zahraničím
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja polotovarov, chemikálií, surovín a farebných kovov formou reexportov
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja polotovarov chemikálií, surovín a farebných kovov s výnimkou komodít, na ktoré treba osobitné povolenie príslušného orgánu
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja licencií v povolených oblastiach činnosti
   obstarávanie a sprostredkovanie dodávok, prác a výkonov v oblasti stavebníctva
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja strojov a zariadení ako aj priemyselného, potravinárskeho a spotrebného tovaru
   vykonávanie elektroinštalačných kúrenárskych sanitárnych, stavebných a montážnych prác
   konzultačná, poradenská, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamym cestovného ruchu a nehnuteľnosti
   výroba a predaj elektronických komponentov v kombinácii s plastami ako aj ucelených elektronických systémov
   zastupovanie právnických a fyzických osôb v povolených predmetoch činnosti
   výroba a predaj lisovaných, vytlačovaných vysekávaných výrobkov z gumy a plastov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Golian - člen predstavenstva Strachotova 2 Bratislava
   Ing. Pavol Machovič - predseda predstavenstva Ožvoldíkova 9 Bratislava
   Ing. Anton Vrtiel - člen predstavenstva, ria-diteľ Karola Adlera 10 Bratislava
   21.09.1990Nové obchodné meno:
   MGV - Trading a.s.
   Nové sidlo:
   Údernícka č.20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie a sprostredkovanie služieb a výkonov v oblasti daňovo-poradenskej činnosti
   obstarávanie, sprostredkovanie služieb a výkonov v oblasti medzinárodného zasielateľstva
   obstarávateľská, konzultačná, poradenská a tlmočnícka činnosť v oblasti komplatného zabezpečovania obchodných prípadov so zahraničím
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja polotovarov, chemikálií, surovín a farebných kovov formou reexportov
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja polotovarov chemikálií, surovín a farebných kovov s výnimkou komodít, na ktoré treba osobitné povolenie príslušného orgánu
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja licencií v povolených oblastiach činnosti
   obstarávanie a sprostredkovanie dodávok, prác a výkonov v oblasti stavebníctva
   obstarávanie a sprostredkovanie nákupu a predaja strojov a zariadení ako aj priemyselného, potravinárskeho a spotrebného tovaru
   vykonávanie elektroinštalačných kúrenárskych sanitárnych, stavebných a montážnych prác
   konzultačná, poradenská, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamym cestovného ruchu a nehnuteľnosti
   výroba a predaj elektronických komponentov v kombinácii s plastami ako aj ucelených elektronických systémov
   zastupovanie právnických a fyzických osôb v povolených predmetoch činnosti
   výroba a predaj lisovaných, vytlačovaných vysekávaných výrobkov z gumy a plastov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Golian - člen predstavenstva Strachotova 2 Bratislava
   Ing. Pavol Machovič - predseda predstavenstva Ožvoldíkova 9 Bratislava
   Ing. Anton Vrtiel - člen predstavenstva, ria-diteľ Karola Adlera 10 Bratislava