Create Invoice

EUROPEA export - import - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EUROPEA export - import
PIN 00683922
TIN 2020335086
VAT number SK2020335086
Date create 10 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EUROPEA export - import
Šípová 3/a
82107
Bratislava
Financial information
Sales and income 20 962 €
Profit 4 945 €
Contact Information
Email europea@europea.sk
Phone(s) 0245525373
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 57,032
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 48,903
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 48,903
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 47,305
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,598
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,850
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,635
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 6,635
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,635
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,215
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 511
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 704
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 279
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 279
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 57,032
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,365
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,117
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,117
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,945
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,667
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 42,667
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,305
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,305
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,500
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,862
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 20,963
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 20,962
III. Revenues from sale of services (602, 606) 20,962
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,573
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,073
D. Services (účtová group of 51) 6,422
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,369
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,988
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,988
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 721
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,389
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,467
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 48
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,341
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,396
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,396
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,945
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683922 TIN: 2020335086 VAT number: SK2020335086
 • Registered seat: EUROPEA export - import, Šípová 3/a, 82107, Bratislava
 • Date create: 10 September 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07 10.09.1990
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Viliam Bendel 6 639 € (100%) Šípová 14139/3c Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   prenájom rekreačných a športových potrieb a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   13.12.2006Nové sidlo:
   Šípová 3/a Bratislava 821 07
   12.12.2006Zrušené sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.09.1990
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   EUROPEA export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   nákup a predaj priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   25.09.1994Zrušené obchodné meno:
   E U R O P E A export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s elektrotechnickým tovarom
   obchodovanie s priemyselným a drogistickým tovarom a stavebným materiálom
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.10.1990, č.j. 13/11478/133/90, reg. č.: 108002892 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   technicko-poradenskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov
   technického servisu
   prevádzkovanie konsugnačného skladu
   2.sprostredkovateľská činnsť vykonávaná pre čs. osoby vstyku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí podľa prílohy č. 1/ ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia na základe zmlúv o obstarání záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   3.vývoz a dovoz vecí podľa prílohy č. l/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a činnosti, k vykonávaniu ktorého je potrebné povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2/ rozsahu povolenia
   4.dovoz vecí v rozsahu prílohy č. 1/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   5.príjimanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1/ rozsahu povolenia
   obchodovanie dovoz a vývoz strojárskych výrobkov, včetne nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, motocyklov
   výroba, dovoz, vývoz, obchodovanie s textilom konfekčnými výrobkami a textilnými technologiami
   dovoz a vývoz potravinárskych výrobkov a technológií
   dovoz a vývoz panskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie, kože, obuvníckych materiálov a obuvníckych technológií
   dovoz a vývoz bižutérie, výrobky z dreva skla a porcelánu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bendel Riazenská 87 Bratislava
   Ing. Viliam Bendel Muškátova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   E U R O P E A export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s elektrotechnickým tovarom
   obchodovanie s priemyselným a drogistickým tovarom a stavebným materiálom
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.10.1990, č.j. 13/11478/133/90, reg. č.: 108002892 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   technicko-poradenskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov
   technického servisu
   prevádzkovanie konsugnačného skladu
   2.sprostredkovateľská činnsť vykonávaná pre čs. osoby vstyku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí podľa prílohy č. 1/ ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia na základe zmlúv o obstarání záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   3.vývoz a dovoz vecí podľa prílohy č. l/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a činnosti, k vykonávaniu ktorého je potrebné povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2/ rozsahu povolenia
   4.dovoz vecí v rozsahu prílohy č. 1/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   5.príjimanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1/ rozsahu povolenia
   obchodovanie dovoz a vývoz strojárskych výrobkov, včetne nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, motocyklov
   výroba, dovoz, vývoz, obchodovanie s textilom konfekčnými výrobkami a textilnými technologiami
   dovoz a vývoz potravinárskych výrobkov a technológií
   dovoz a vývoz panskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie, kože, obuvníckych materiálov a obuvníckych technológií
   dovoz a vývoz bižutérie, výrobky z dreva skla a porcelánu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Pavol Bendel Riazenská 87 Bratislava
   Ing. Viliam Bendel Muškátova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia