Create Invoice

URBCOR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name URBCOR
Status In liquidation
PIN 00683965
TIN 2020931099
Date create 13 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat URBCOR
Budatínska 30
85105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683965 TIN: 2020931099
 • Registered seat: URBCOR, Budatínska 30, 85105, Bratislava
 • Date create: 13 September 1990
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Združenie miest a obcí na Slovensku 6 640 € (100%)
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   URBCOR, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátori
   13.03.1996Zrušené obchodné meno:
   URBCOR spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ličko Mojmírova 6 Bratislava
   10.03.1993Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti územného plánovania
   investorsko-inžinierska činnosť vo výstavbe
   projektová činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reprografické práce
   organizovanie odborných školení, seminárov, konferencií a výstav
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ličko Mojmírova 6 Bratislava
   09.03.1993Zrušené sidlo:
   nám. Hraničiarov 31 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, metodická a expertízna činnosť v oblasti územno plánovacej dokumentácie a územno plánovacích a urbanistických návrhov
   spracovanie územno-plánovacích podkladov na úrovni rozborov, územno-plánovacích a urbanistických štúdií, koncepcií a rozvojových dokumentov územných regionov miest a obcí
   investorsko-inžiniersku činnosť vo výstavbe
   odborno-právna pomoc mestám a obciam v oblasti majetkovo-právneho usporiadania nehnuteľností intravilanu a extravilánu miest a obcí. Činnnosť podľa vymedzeného predmetu spol. s r.o. prednostne zabezpečuje pre členov Združenia miest a obcí na Slovensku
   projektová činnosť:
   vypracovanie zadaní a projektov stavieb bytovej a občianskej výstavby a nevýrobných stavieb
   vypracovanie projektov interiérov
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   realizácia odborných školení, seminárov, konferencií ako aj odborných výstav zodpovedajúcich predmetu činnosti
   realizácia výstav umeleckých predmetov architektonického a výtvarného umenia a sprostredkovanie predaja týchto predmetov
   vykonávanie reprografických a plánografických prác
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.09.1990Nové obchodné meno:
   URBCOR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Hraničiarov 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, metodická a expertízna činnosť v oblasti územno plánovacej dokumentácie a územno plánovacích a urbanistických návrhov
   spracovanie územno-plánovacích podkladov na úrovni rozborov, územno-plánovacích a urbanistických štúdií, koncepcií a rozvojových dokumentov územných regionov miest a obcí
   investorsko-inžiniersku činnosť vo výstavbe
   odborno-právna pomoc mestám a obciam v oblasti majetkovo-právneho usporiadania nehnuteľností intravilanu a extravilánu miest a obcí. Činnnosť podľa vymedzeného predmetu spol. s r.o. prednostne zabezpečuje pre členov Združenia miest a obcí na Slovensku
   projektová činnosť:
   vypracovanie zadaní a projektov stavieb bytovej a občianskej výstavby a nevýrobných stavieb
   vypracovanie projektov interiérov
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   realizácia odborných školení, seminárov, konferencií ako aj odborných výstav zodpovedajúcich predmetu činnosti
   realizácia výstav umeleckých predmetov architektonického a výtvarného umenia a sprostredkovanie predaja týchto predmetov
   vykonávanie reprografických a plánografických prác
   Noví spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia