Create Invoice

LIFT SYSTEM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LIFT SYSTEM
Status In liquidation
PIN 00684074
TIN 2020898616
Date create 21 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LIFT SYSTEM
Nám. 1.
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684074 TIN: 2020898616
 • Registered seat: LIFT SYSTEM, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Date create: 21 September 1990
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Teleos Holding Gesellschaft m.b.H. 8 300 € (50%) Wien 1050 Rakúska republika
  DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H. 8 300 € (50%) 8680 Murzzuschlag Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.07.2003Nové obchodné meno:
   LIFT SYSTEM, spol. s. r. o. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.2003Zrušené obchodné meno:
   LIFT SYSTEM, spol. s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Alstrova 270 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Günther Höflinger Neustifl am Walde 26-28 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 21.09.1990 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   18.10.1999Noví spoločníci:
   Teleos Holding Gesellschaft m.b.H. Franzensgasse 25 Wien 1050 Rakúska republika
   17.10.1999Zrušeny spoločníci:
   LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H., Franzengasse 25 Wien Rakúska republika
   18.03.1999Noví spoločníci:
   DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H. Grazerstrasse 50 8680 Murzzuschlag Rakúsko
   LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H., Franzengasse 25 Wien Rakúska republika
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H. Grazerstrasse 50 8680 Murzzuschlag Rakúsko
   LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H., Franzengasse 25 Wien Rakúska republika
   JUDr. Ervin Pauliak Segnerova 3 Bratislava
   14.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ervin Pauliak Segnerova 3 Bratislava
   18.01.1994Nové sidlo:
   Alstrova 270 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením/
   výroba a montáž architektonických prvkov pre interiéry
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ervin Pauliak Segnerova 3 Bratislava
   Günther Höflinger Neustifl am Walde 26-28 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 21.09.1990 Skončenie funkcie: 15.01.2003
   17.01.1994Zrušené sidlo:
   Kirovova 270 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   f/ Kooperácia s podnikmi v ČSFR
   g/ Tvorba a zavádzanie cemputerových programov pre obchodné organizácie Zahranično - obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990 pod č.j.: 13/13489/133/90, registračné číslo: 108003974 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - práce výrobnej povahy v oblasti výroby plastikových a aluminiových stojanov a nábytku pre audio-video systémy spracovania a potlače kartonových obalov a polystyrénových obalov a opracovania kovov - úpravy počítačových programov podľa potrieb zákazníka - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti vo väzbe na predmet činnosti organizácie - technického servisu - prevádzkovania konsignačných skladov - nasadzovania nových technológií kovoopracovania vrátane montáží zariadení - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prác výrobnej povahy opracovaním hliníkových a oceľových častí nábytku, stojanov a príslušenstva pre audio-video systémy a čiastočným spracovaním kartónových a polystyrénových obalov.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka: 7209320, 7306600, 7604290, 4819100, 4805704, 4805801, 4805232, 4804392, 4804495, 4804490, 3903192, pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 2 rozsahu povolenia.
   4. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka: 4819100, 4805704, 4805801, 4805232, 4804392, 4804495, 4804490, 3903192, 4415206, 4415201.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   6. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR číslo: 256/ 1990 Zb.
   7. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   8. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR číslo:256/ 1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých je potrebné povolenie na zahranično obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 7 rozsahu povolenia.
   9. Kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   e/ Zavádzanie nových technológií v podnikoch ČSFR, namjä špecializácia na použitie laserových strojov pri výrobnom procese, ohýbacích strojov kovových materiálov, montážne práce, know-how z vyššie uvedených aktivít
   d/ Zriadenie obchodných zastupiteľstiev
   c/ Výrobná činnosť: - v oblasti spotrebného tovaru, najmä kompletné alebo jednotlivé zostavy-nábytok pre Audiovideo systémy a príslušenstvo - kompletné alebo jednotlivé zostavy zostavy nábytku pre predajne audio-video techniky a príslušenstvo - v oblasti strojárstva, najmä strihanie, rezanie kovových materiálov laseovou technikou, - používanie najnovších technológií pri ohýbaní kovových materiálov
   b/ Aktivity pre vnútorný obchod: - nákup, distribúcia a predaj výrobkov, najmä týkajúcich sa sa výrobnej činnosti spoločnosti, ako aj výrobkov sesterských firiem "LIFT Gruppe", s ktorými dispozíciu v takomto vymedzení aktivít nevylučujú čsl. právne predpisy
   a/ Predbežné obchodné aktivity: - prieskum trhu - zistenie možnosti podnikania spoločnosti na vnútornom trhu, so zameraním na presadenie moderných výrobkov firmy a servisnýc h služieb firmy vysokej kvality
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.1990Nové obchodné meno:
   LIFT SYSTEM, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Kirovova 270 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   f/ Kooperácia s podnikmi v ČSFR
   g/ Tvorba a zavádzanie cemputerových programov pre obchodné organizácie Zahranično - obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990 pod č.j.: 13/13489/133/90, registračné číslo: 108003974 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - práce výrobnej povahy v oblasti výroby plastikových a aluminiových stojanov a nábytku pre audio-video systémy spracovania a potlače kartonových obalov a polystyrénových obalov a opracovania kovov - úpravy počítačových programov podľa potrieb zákazníka - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti vo väzbe na predmet činnosti organizácie - technického servisu - prevádzkovania konsignačných skladov - nasadzovania nových technológií kovoopracovania vrátane montáží zariadení - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prác výrobnej povahy opracovaním hliníkových a oceľových častí nábytku, stojanov a príslušenstva pre audio-video systémy a čiastočným spracovaním kartónových a polystyrénových obalov.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka: 7209320, 7306600, 7604290, 4819100, 4805704, 4805801, 4805232, 4804392, 4804495, 4804490, 3903192, pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 2 rozsahu povolenia.
   4. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka: 4819100, 4805704, 4805801, 4805232, 4804392, 4804495, 4804490, 3903192, 4415206, 4415201.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   6. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR číslo: 256/ 1990 Zb.
   7. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   8. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR číslo:256/ 1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých je potrebné povolenie na zahranično obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 7 rozsahu povolenia.
   9. Kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   e/ Zavádzanie nových technológií v podnikoch ČSFR, namjä špecializácia na použitie laserových strojov pri výrobnom procese, ohýbacích strojov kovových materiálov, montážne práce, know-how z vyššie uvedených aktivít
   d/ Zriadenie obchodných zastupiteľstiev
   c/ Výrobná činnosť: - v oblasti spotrebného tovaru, najmä kompletné alebo jednotlivé zostavy-nábytok pre Audiovideo systémy a príslušenstvo - kompletné alebo jednotlivé zostavy zostavy nábytku pre predajne audio-video techniky a príslušenstvo - v oblasti strojárstva, najmä strihanie, rezanie kovových materiálov laseovou technikou, - používanie najnovších technológií pri ohýbaní kovových materiálov
   b/ Aktivity pre vnútorný obchod: - nákup, distribúcia a predaj výrobkov, najmä týkajúcich sa sa výrobnej činnosti spoločnosti, ako aj výrobkov sesterských firiem "LIFT Gruppe", s ktorými dispozíciu v takomto vymedzení aktivít nevylučujú čsl. právne predpisy
   a/ Predbežné obchodné aktivity: - prieskum trhu - zistenie možnosti podnikania spoločnosti na vnútornom trhu, so zameraním na presadenie moderných výrobkov firmy a servisnýc h služieb firmy vysokej kvality
   Noví spoločníci:
   DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H. Grazerstrasse 50 8680 Murzzuschlag Rakúsko
   LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H., Franzengasse 25 Wien Rakúska republika
   JUDr. Ervin Pauliak Segnerova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia