Create Invoice

FORTUNA - trade - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FORTUNA - trade
Status Destroyed
PIN 00684252
Date create 26 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FORTUNA - trade
Bulharská 70
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684252
 • Registered seat: FORTUNA - trade, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Date create: 26 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.07.2007Zrušené obchodné meno:
   FORTUNA - trade spol.s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v obchode
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Lipiansky , CSc. Karpatské nám. 29 Bratislava
   Ing. Mária Prokšová Trnavská 65 Pezinok
   Ing. Alexander Andrassy , CSc. 191 Veľká Paka
   Mária Štefancová Bajzova 14 Bratislava
   Ing. Miloš Bartoš Belehradská 8 Bratislava
   FINOP, a.s. Praha Politických väzňov 20 Praha 1 Česká republika
   Agrokombinát Lehnice Priateľstva ČSSR-NDR" Levice
   Ing. Viera Kováčová Víglašská 10 Bratislava
   Ing. Viera Fašungová Pri vinohradoch 10 Bratislava
   Vlasta Krchňavá Jegorovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Tibor Sedlár Drobného 24 Bratislava
   Ladislav Kiss Bradáčova 5 Bratislava
   Margita Somogyiová Schn.Trnavského 18 Bratislava
   JUDr. Peter Petrán Odborárske námestie 4 Bratislava
   Eva Balažovičová Pollitova Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   05.02.1996Nové obchodné meno:
   FORTUNA - trade spol.s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.02.1996Zrušené obchodné meno:
   FORTUNA - trade spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Lipiansky , CSc. - riaditeľ Karpatské nám. 29 Bratislava
   20.06.1995Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   19.06.1995Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava
   15.07.1993Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v obchode
   Noví spoločníci:
   FINOP, a.s. Praha Politických väzňov 20 Praha 1 Česká republika
   Agrokombinát Lehnice Priateľstva ČSSR-NDR" Levice
   Ing. Viera Kováčová Víglašská 10 Bratislava
   Ing. Viera Fašungová Pri vinohradoch 10 Bratislava
   Vlasta Krchňavá Jegorovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Tibor Sedlár Drobného 24 Bratislava
   Ladislav Kiss Bradáčova 5 Bratislava
   Margita Somogyiová Schn.Trnavského 18 Bratislava
   JUDr. Peter Petrán Odborárske námestie 4 Bratislava
   Eva Balažovičová Pollitova Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Lipiansky , CSc. - riaditeľ Karpatské nám. 29 Bratislava
   14.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru a služieb na vlastný účet
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
   vykonávanie úpravy výrobkov a poskytovanie práv a výkonov súvisiacich s veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j. 13/13791/133/90, reg.č.: 108004653 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí
   4. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3 rozsahu povolenia
   5. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou jej obchodného zastupovania, propagácie ich tovaru a služieb vrátane usporiadúvania výstav a módnych prehliadok a servisnej a technicko-poradenskej činnosti v náväznosti na bod 2 rozsahu povolenia.
   Zahraničnoobchodná činnosť:
   Povolenie - zmena k povoleniu k zahraničnoobchodnej činnosti vydané FMZO Praha, dňa 12.12.1990, č.j. 13/15790/KV/90 reg.č. 108005347 tak, že:
   jahňacie, alebo kozie mlieko 0204
   mlieko a smotana zahnustená 0402
   maslo a iné druhy z mlieka 0405
   syry a tvaroh 0406
   iné prípravky a konzervy z mäso, drobov 1602
   mäso v jatočnej úprave 0201-4
   mäso výsekové, výrobky masné vrátane konzerv 0201-3
   rajčinový pretlak a kečupy 2103206
   živý hovädzí dobytok 0102
   semená anízu, badianu, feniklu, kori-andru, rasce, korenistej rasce a bobulky borievky 0909
   ostatné olejnaté semená a olejnaté plody tiež drvené 1207
   cukrovinky bez kakaa vrátane bielej čokolády 1704
   Zrušeny spoločníci:
   Agrokombinát Lehnice JRD Priateľstva ČSSR-NDR" Levice
   FINOP, účelová zahranično obchodná organizácia Praha 1 Politických väzňov 20 Praha 1 Česká republika
   Združenie štátnych podnikov celulózovo-papierenského priemyslu na Slovensku, združený podnik Nová 13 Banská Bystrica
   Ing. Viera Fašungová Pri vinohradoch 10 Bratislava
   Ing. Viera Kováčová Víglašská 10 Bratislava
   Vlasta Krchňavá Jegorovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Tibor Sedlár Drobného 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.10.1991Noví spoločníci:
   Ing. Viera Fašungová Pri vinohradoch 10 Bratislava
   Ing. Viera Kováčová Víglašská 10 Bratislava
   Vlasta Krchňavá Jegorovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Tibor Sedlár Drobného 24 Bratislava
   Ing. Ján Lipiansky , CSc. Karpatské nám. 29 Bratislava
   Ing. Mária Prokšová Trnavská 65 Pezinok
   Ing. Alexander Andrassy , CSc. 191 Veľká Paka
   Mária Štefancová Bajzova 14 Bratislava
   Ing. Miloš Bartoš Belehradská 8 Bratislava
   22.10.1991Zrušeny spoločníci:
   Avana výrobné a obchodné družstvo, Bratislava Bratislava
   Ing. Ján Lipiansky , CSc. Karpatské nám. 29 Bratislava
   Ing. Mária Prokšová Trnavská 65 Pezinok
   05.03.1991Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť:
   Povolenie - zmena k povoleniu k zahraničnoobchodnej činnosti vydané FMZO Praha, dňa 12.12.1990, č.j. 13/15790/KV/90 reg.č. 108005347 tak, že:
   jahňacie, alebo kozie mlieko 0204
   mlieko a smotana zahnustená 0402
   maslo a iné druhy z mlieka 0405
   syry a tvaroh 0406
   iné prípravky a konzervy z mäso, drobov 1602
   mäso v jatočnej úprave 0201-4
   mäso výsekové, výrobky masné vrátane konzerv 0201-3
   rajčinový pretlak a kečupy 2103206
   živý hovädzí dobytok 0102
   semená anízu, badianu, feniklu, kori-andru, rasce, korenistej rasce a bobulky borievky 0909
   ostatné olejnaté semená a olejnaté plody tiež drvené 1207
   cukrovinky bez kakaa vrátane bielej čokolády 1704
   04.03.1991Nové predmety činnosti:
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j. 13/13791/133/90, reg.č.: 108004653 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí
   4. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, uskutočňovanú pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3 rozsahu povolenia
   5. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou jej obchodného zastupovania, propagácie ich tovaru a služieb vrátane usporiadúvania výstav a módnych prehliadok a servisnej a technicko-poradenskej činnosti v náväznosti na bod 2 rozsahu povolenia.
   26.09.1990Nové obchodné meno:
   FORTUNA - trade spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru a služieb na vlastný účet
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
   vykonávanie úpravy výrobkov a poskytovanie práv a výkonov súvisiacich s veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou.
   Noví spoločníci:
   Agrokombinát Lehnice JRD Priateľstva ČSSR-NDR" Levice
   FINOP, účelová zahranično obchodná organizácia Praha 1 Politických väzňov 20 Praha 1 Česká republika
   Združenie štátnych podnikov celulózovo-papierenského priemyslu na Slovensku, združený podnik Nová 13 Banská Bystrica
   Avana výrobné a obchodné družstvo, Bratislava Bratislava
   Ing. Ján Lipiansky , CSc. Karpatské nám. 29 Bratislava
   Ing. Mária Prokšová Trnavská 65 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia