Create Invoice

MIRACO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MIRACO
PIN 00684279
TIN 2020408456
VAT number SK2020408456
Date create 19 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MIRACO
Bohúňova 10
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 5 397 544 €
Profit -2 510 €
Contact Information
Phone(s) +421254792360, +421259309311, +421259309319, +421259309320, +421259309321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,398,039
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,646,311
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,646,311
A.II.1. Land (031) - /092A/ 320,329
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 260,975
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 48,890
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,062
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,011,055
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,739,352
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 418,546
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 418,546
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 716,104
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 715,881
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,881
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 223
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 604,702
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,544
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 602,158
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 12,376
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 12,376
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,398,039
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,510,959
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 8,700
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 8,700
A.III. Other capital funds (413) 1,440,804
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,928
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,928
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 33,194
2. Other funds (427, 42X) 33,194
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,022,843
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,022,843
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,510
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 884,157
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,554
9. Liabilities from social fund (472) 2,554
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 870,624
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 795,433
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 795,433
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,059
7. Liabilities from social insurance (336) 6,781
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 57,351
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 10,979
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 10,979
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,923
4. Deferred income short-term (384A) 2,923
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 5,401,104
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,397,544
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5,115,891
III. Revenues from sale of services (602, 606) 276,829
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,823
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,394,198
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 4,883,655
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 27,014
D. Services (účtová group of 51) 118,707
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 231,172
E.1. Wages and salaries (521, 522) 167,903
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 56,765
4. Social expenses (527, 528) 6,504
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 22,145
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 86,699
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 86,699
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,806
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,346
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 363,344
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,560
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 77
2. Other interest income (662A) 77
XII. Foreign exchange gains (663) 3,483
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,521
O. Exchange rate losses (563) 5,836
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 685
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,961
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 385
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,895
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,895
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684279 TIN: 2020408456 VAT number: SK2020408456
 • Registered seat: MIRACO, Bohúňova 10, 81104, Bratislava
 • Date create: 19 September 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Milan Rederer Holubyho 12/1289 Bratislava 811 03 19.09.1990
  Ing. Jana Radosová Novosvetská 46/1231 Bratislava 811 04 19.09.1990
  Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava 851 01 19.09.1990
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Milan Rederer 2 900 € (33.3%) Holubyho 12/1289 Bratislava 811 03
  Ing. Jana Radosová 2 900 € (33.3%) Novosvetská 46/1231 Bratislava 811 04
  Ing. Ivan Hes 2 900 € (33.3%) Ševčenkova 4 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava 851 01
   05.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava
   04.06.2004Nové obchodné meno:
   MIRACO spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Rederer Holubyho 12/1289 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.09.1990
   Ing. Jana Radosová Novosvetská 46/1231 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.09.1990
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.09.1990
   03.06.2004Zrušené obchodné meno:
   MIRACO, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 19.09.1990
   Ing. Jana Radosová Trenčianska 54 Bratislava Vznik funkcie: 19.09.1990
   Ing. Milan Rederer Podjavorinskej 5 Bratislava Vznik funkcie: 19.09.1990
   08.08.2002Nové sidlo:
   Bohúňova 10 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Radosová Novosvetská 46/1231 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 19.09.1990
   Ing. Jana Radosová Trenčianska 54 Bratislava Vznik funkcie: 19.09.1990
   Ing. Milan Rederer Podjavorinskej 5 Bratislava Vznik funkcie: 19.09.1990
   07.08.2002Zrušené sidlo:
   Štefánikova 47 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Radosová Kvačalova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana Radosová Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan Rederer Podjavorinskej 5 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Rederer Holubyho 12/1289 Bratislava 811 03
   Ing. Jana Radosová Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana Radosová Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan Rederer Podjavorinskej 5 Bratislava
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovného zariadenia a zariadenia slúžiaceho regenerácii (gol- fové tréningové centrum a fitness centrum)
   23.04.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   18.03.1996Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s chemickými prípravkami vrátane jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana Radosová Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan Rederer Podjavorinskej 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hes Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana Radosová Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan Rederer Podjavorinskej 5 Bratislava
   17.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s chemickými prípravkami vrátane jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov v zmysle stanoviska Okresného úradu Bratislava, okr.lek. - 566/92 zo dňa 6.1.1993 /v prílohe/. Platné do: 31.12.1995
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan HES Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana RADOSOVÁ Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan REDERER Podjavorinskej 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan HES Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana RADOSOVÁ Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan REDERER Podjavorinskej 5 Bratislava
   16.08.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie /tovary, ktorých predaj si vyžaduje licenciu možno predávať len po jej získaní/
   konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   obchodovanie s chemickými prípravkami vrátane jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov v zmysle stanoviska Okresného úradu Bratislava, okr.lek. - 566/92 zo dňa 6.1.1993 /v prílohe/. Platné do: 31.12.1995
   15.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie /tovary, ktorých predaj si vyžaduje licenciu možno predávať len po jej získaní /konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   09.09.1992Nové sidlo:
   Štefánikova 47 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie /tovary, ktorých predaj si vyžaduje licenciu možno predávať len po jej získaní /konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan HES Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana RADOSOVÁ Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan REDERER Podjavorinskej 5 Bratislava
   08.09.1992Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná činnosť
   obchodná činnosť - maloobchodná, veľkoobchodná činnosť, obchodné služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan REDERER - riaditeľ Podjavorinskej 5 Bratislava
   20.09.1990Nové obchodné meno:
   MIRACO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 9 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná činnosť
   obchodná činnosť - maloobchodná, veľkoobchodná činnosť, obchodné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan HES Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Jana RADOSOVÁ Kvačalova 29 Bratislava
   Ing. Milan REDERER Podjavorinskej 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan REDERER - riaditeľ Podjavorinskej 5 Bratislava