Create Invoice

ALTRO Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALTRO Bratislava
PIN 00684341
TIN 2020848588
Date create 27 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ALTRO Bratislava
Pribinova 25
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684341 TIN: 2020848588
 • Registered seat: ALTRO Bratislava, Pribinova 25, 82109, Bratislava
 • Date create: 27 September 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Róbert Šušla Mierová 1431 Galanta 17.07.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ALTRO GmbH 232 400 € (100%) Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Róbert Šušla Mierová 1431 Galanta
   16.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Sýkora Drobného 21 Bratislava
   01.10.1993Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľské, obstarávateľské a zastupiteľské služby v obchode
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamné a propagačné činnosti
   leasing motorových vozidiel a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Sýkora Drobného 21 Bratislava
   30.09.1993Zrušené sidlo:
   Martanovičova 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis technických systémov pre vlastnú obchodnú činnosť
   spoločné výroba a predaj výrobkov vybraných čs. partnerov na teritoriu ČSFR
   veľkoobchodné, maloobchodné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodnotechnické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na majetku a riadení iných podnikov a organizácií
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovanie sl užieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osob
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo 4.mája 1990 ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1.
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: a)obchodného zastupovania b)konzultačnej a poradenskej činosti vrátane usporiadavania odborných sympózii, konferencií a školení c)propagácia výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách d)technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovania konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti e)sprostredkovávanie reklám a expetíznej činnosti kapacitami organizácie
   dovoz pre vlastnú potrebu a pre zabepzečenie jej hospodárskej činnosti
   nákup tovarov a ich predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osob v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   obstarávanie prepravy zásielok kapacitami organizácie
   prenájom obchodného tovaru s prevodom vlastníctva (leasing)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.09.1990Nové obchodné meno:
   ALTRO Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis technických systémov pre vlastnú obchodnú činnosť
   spoločné výroba a predaj výrobkov vybraných čs. partnerov na teritoriu ČSFR
   veľkoobchodné, maloobchodné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodnotechnické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na majetku a riadení iných podnikov a organizácií
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovanie sl užieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osob
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo 4.mája 1990 ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1.
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: a)obchodného zastupovania b)konzultačnej a poradenskej činosti vrátane usporiadavania odborných sympózii, konferencií a školení c)propagácia výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách d)technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovania konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti e)sprostredkovávanie reklám a expetíznej činnosti kapacitami organizácie
   dovoz pre vlastnú potrebu a pre zabepzečenie jej hospodárskej činnosti
   nákup tovarov a ich predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osob v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   obstarávanie prepravy zásielok kapacitami organizácie
   prenájom obchodného tovaru s prevodom vlastníctva (leasing)
   Noví spoločníci:
   ALTRO GmbH Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia