Create Invoice

STUDIAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STUDIAL
PIN 00684414
TIN 2020474720
VAT number SK2020474720
Date create 01 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STUDIAL
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Sales and income 533 738 €
Profit -9 211 €
Contact Information
Email studial@studial.sk
Phone(s) 0244451063, 0244630927, 0244630928, 0244630929
Fax(es) 0244451063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,039,328
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 357,902
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 87,333
A.II.1. Land (031) - /092A/ 78,369
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 8,964
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 270,569
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 90,637
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 179,932
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,616,642
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 46,832
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,391
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,441
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,094,069
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,050,394
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050,394
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,675
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 71,423
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71,423
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 404,318
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,179
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 403,139
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 64,784
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,276
4. Accrued income short-term (385A) 60,508
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,039,328
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,043,459
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,038,065
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,038,065
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,211
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,744
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 53
9. Liabilities from social fund (472) 53
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 983,060
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 139,816
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,816
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 798,500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,910
7. Liabilities from social insurance (336) 3,506
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,302
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,026
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,631
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,631
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 7,125
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 7,125
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 601,127
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 533,738
III. Revenues from sale of services (602, 606) 527,780
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,958
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598,413
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,807
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 242,008
D. Services (účtová group of 51) 211,510
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 123,633
E.1. Wages and salaries (521, 522) 89,724
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 30,669
4. Social expenses (527, 528) 3,240
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,253
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 9,163
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 9,163
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -64,675
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,455
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,389
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 66,249
3. Other income from short-term financial assets (666A) 66,249
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 644
2. Other interest income (662A) 644
XIV. Other income from financial activities (668) 496
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,923
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4
2. Other expense (562A) 4
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,919
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 58,466
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,209
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,002
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,002
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,211
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684414 TIN: 2020474720 VAT number: SK2020474720
 • Registered seat: STUDIAL, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Date create: 01 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10 29.01.2009
  Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04 29.01.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Dušan Cvečko 6 639 € (50%) Lomnická 16/A Bratislava 841 10
  Ing. Karol Kyselica 6 639 € (50%) Tŕňová 3 Bratislava 821 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.01.2009Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   28.01.2009Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   01.06.1993Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   manageering a enginering v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktorý je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.05.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Zrušeny spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   STUDIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Noví spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia