Create Invoice

DOPRA - VIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Business name DOPRA - VIA
PIN 00684422
TIN 2020316639
VAT number SK2020316639
Date create 13 December 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DOPRA - VIA
Drieňová 27
82656
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 763 868 €
Profit 23 275 €
Contact Information
Phone(s) 0243424707, 0455391012, 0243331256, 00243331256
Mobile phone(s) 0905531038, 0905702234, 0915730274, 0918402094
Fax(es) 0243331256
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,361,626
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 254,223
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 254,223
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 29,284
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 187,283
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 37,247
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,100,521
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 61,690
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,690
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 127,250
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 127,250
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,250
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 315,806
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 295,809
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,809
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,932
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,595,775
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,248
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,587,527
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,882
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,882
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,626
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162,371
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 581,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 581,000
A.III. Other capital funds (413) 62,737
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 116,200
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 116,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,379,159
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,379,159
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,275
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,255
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 16,717
9. Liabilities from social fund (472) 5,904
12. Deferred tax liability (481A) 10,813
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 145,099
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 75,465
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,465
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 35,982
7. Liabilities from social insurance (336) 19,110
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,542
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 37,439
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 31,580
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,859
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,764,014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,763,868
II. Revenues from sales of own products (601) 734,212
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,021,387
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,154
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,115
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,723,531
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 674,930
D. Services (účtová group of 51) 479,999
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 418,973
E.1. Wages and salaries (521, 522) 309,779
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 101,344
4. Social expenses (527, 528) 7,850
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 22,108
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 115,025
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 82,334
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 32,691
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -58
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,554
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,337
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 600,670
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 146
2. Other interest income (662A) 146
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,036
O. Exchange rate losses (563) 4
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 14,032
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,890
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,447
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,172
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,024
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -852
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,275
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016
 • PIN :00684422 TIN: 2020316639 VAT number: SK2020316639
 • Registered seat: DOPRA - VIA, Drieňová 27, 82656, Bratislava
 • Date create: 13 December 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miloslav Zahradník člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 03.06.2009
  Ing. Dušan Mráz člen 1. mája 3 Sliač 03.03.2009
  Ing. Vladimír Poláček člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 20.05.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Poláček - člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   09.08.2011Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   07.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Zahradník - člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Dušan Mráz - člen 1. mája 3 Sliač Vznik funkcie: 03.03.2009
   29.04.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj stavebného materiálu a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   výroba asfaltových emulzií a úpravňa asfaltov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   DOPRA - VIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť