Create Invoice

SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska Bratislava
Status Destroyed
PIN 00684457
Date create 24 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska Bratislava
Dúbravská 9
84219
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684457
 • Registered seat: SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska Bratislava, Dúbravská 9, 84219, Bratislava
 • Date create: 24 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.12.2005Zrušené obchodné meno:
   SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska spoločnosť s.r.o. Bratislava v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská 9 Bratislava 842 19
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a odborno-posudková činnosť v oblasti projektovej a inžinier- skej
   vypracovanie prípravnej, projektovej a dodávateľskej dokumentácie
   vykonávanie geodetických prác s výnimkou výkonov overovateľov geometrických plánov a zodpovedných geodetov
   vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe
   vykonávanie priemyselných, občianskych a bytových stavieb
   vykonávanie dopravných a inžinierskych stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1998Nové obchodné meno:
   SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska spoločnosť s.r.o. Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1998Zrušené obchodné meno:
   SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska spoločnosť s r.o. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   08.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   07.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Matej Fogmeg Mlynarovičova 11 Bratislava
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Matej Fogmeg Mlynarovičova 11 Bratislava
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Matej Fogmeg Mlynarovičova 11 Bratislava
   Milan Krištofovič Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Ján Madaj Astrova 16 Bratislava
   Ing. Zdenek Mrázek Ušiakova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   10.11.1994Nové sidlo:
   Dúbravská 9 Bratislava 842 19
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   09.11.1994Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Mrázek Ušiakova 8 Bratislava
   09.04.1993Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a odborno-posudková činnosť v oblasti projektovej a inžinier- skej
   vypracovanie prípravnej, projektovej a dodávateľskej dokumentácie
   vykonávanie geodetických prác s výnimkou výkonov overovateľov geometrických plánov a zodpovedných geodetov
   vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe
   vykonávanie priemyselných, občianskych a bytových stavieb
   vykonávanie dopravných a inžinierskych stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Fogmeg Mlynarovičova 11 Bratislava
   Milan Krištofovič Špitálska 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenek Mrázek Ušiakova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   08.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a odborno posudkové činnosti v oblasti projektovej a inžinierskej
   vypracovanie prípravenej, projektovej a dodávateľskej dokumentácie
   vykonávanie inžinierskej činnosti
   vykonávanie iných činností súvisiacich a podmieňujúcich bezprostredný výkon činnosti vyššie uvedených
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Fogmeg Mehringova 11 Bratislava
   Milan Krištofovič Gercenova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.10.1990Nové obchodné meno:
   SIBAPROJEKT, projektová a inžinierska spoločnosť s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a odborno posudkové činnosti v oblasti projektovej a inžinierskej
   vypracovanie prípravenej, projektovej a dodávateľskej dokumentácie
   vykonávanie inžinierskej činnosti
   vykonávanie iných činností súvisiacich a podmieňujúcich bezprostredný výkon činnosti vyššie uvedených
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Čimbora Lachova 32 Bratislava
   Ing. Matej Fogmeg Mehringova 11 Bratislava
   Milan Krištofovič Gercenova 31 Bratislava
   Ing. Peter Lazor Jelšova 3 Bratislava
   Ing. Ján Madaj Astrova 16 Bratislava
   Ing. Zdenek Mrázek Ušiakova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Tinka Vlárska 82 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia