Create Invoice

BZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BZ
PIN 00684473
TIN 2020297598
VAT number SK2020297598
Date create 22 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BZ
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 426 722 €
Profit -220 718 €
Contact Information
Phone(s) 0527885544, 0527885545, 0527885546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 12,293,817
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 8,021,132
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,267,430
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,079,125
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 23,362
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 164,943
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 4,753,702
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,753,702
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,268,724
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,976,160
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,976,160
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 287,818
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 287,794
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,794
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,746
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 729
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,017
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,961
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,961
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 12,293,817
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,800,353
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 923
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -6,587,861
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -6,587,861
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -220,718
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,094,170
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17,910,278
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 4,065,944
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 4,065,944
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 13,836,789
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 7,545
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,183,892
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 146,188
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,188
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,470
7. Liabilities from social insurance (336) 7,796
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,528
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,002,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 496,946
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 426,722
III. Revenues from sale of services (602, 606) 401,668
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 16,900
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,154
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 581,824
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 25,964
D. Services (účtová group of 51) 253,898
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 272,474
E.1. Wages and salaries (521, 522) 198,111
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 69,467
4. Social expenses (527, 528) 4,896
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,473
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,311
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,311
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 11,112
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,592
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -155,102
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,806
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,224
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 70,224
2. Other interest income (662A) 70,224
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134,880
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 134,187
2. Other expense (562A) 134,187
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 693
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -64,656
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -219,758
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -220,718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684473 TIN: 2020297598 VAT number: SK2020297598
 • Registered seat: BZ, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Date create: 22 October 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06 14.02.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. 996 € (15%) Žiarska 1 Bratislava 811 03
  Marek Zvara 5 643 € (85%) Wien 1160 Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.06.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   21.05.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Faktoring a forfaiting
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojeným s prenájmom
   Prenájom hnuteľných vecí
   Administratívne služby
   Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vedenie účtovníctva
   Reklamné a marketingové služby
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   07.06.2011Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   06.06.2011Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   30.03.2011Noví spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03
   29.03.2011Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc Žiarska 1 Bratislava
   18.11.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc Žiarska 1 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   činnosť stavebného dozoru - pozemné a dopravné stavby
   14.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06
   13.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Júlia Horská Sládkovičova 11 Bratislava
   06.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Dr. Júlia Horská Sládkovičova 11 Bratislava
   05.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Júlia Horská Hornádska 20 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   14.04.1997Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Marek Zvara Malholtingergasse 88 Wien Rakúska republika
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   BZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Júlia Horská Hornádska 20 Bratislava
   29.05.1994Zrušené obchodné meno:
   B Z, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Michalská 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie finančných prostriedkov do obchodu a služieb, ubytovacích a reštauračných zariadení
   stavebná činnosť, práce asanačné, údržba stavieb a ich rekonštrukcia, výstavba nových objektov
   sprostredkovateľská činosť a služby, vrátane imobílií, poradenská a konzultačná činnosť pre obchod, služby, podnikanie a strategické plánovanie, projektovanie, stavebníctvo, marketing a management
   služby v uvedených oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1990Nové obchodné meno:
   B Z, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť v rámci vykonávanej stavebnej činnosti a projektovanie na zákazku
   nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva, vrátane sprostredkovania predaja
   investovanie finančných prostriedkov do obchodu a služieb, ubytovacích a reštauračných zariadení
   stavebná činnosť, práce asanačné, údržba stavieb a ich rekonštrukcia, výstavba nových objektov
   sprostredkovateľská činosť a služby, vrátane imobílií, poradenská a konzultačná činnosť pre obchod, služby, podnikanie a strategické plánovanie, projektovanie, stavebníctvo, marketing a management
   služby v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Marek Zvara Malholtingergasse 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia