Create Invoice

FLEXTRA, verejná obchodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FLEXTRA, verejná obchodná
Status Destroyed
PIN 00684813
TIN 2020898693
Date create 04 October 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat FLEXTRA, verejná obchodná
Stará Vajnorská 16
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684813 TIN: 2020898693
 • Registered seat: FLEXTRA, verejná obchodná, Stará Vajnorská 16, 83104, Bratislava
 • Date create: 04 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.11.2011Zrušené obchodné meno:
   FLEXTRA, verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   dodávky, kompletizácia, inštalácia a servis kancelárskej a výpočtovej techniky
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby, obchodná činnosť
   obchodno-technické poradenstvo a zastúpenie na území ČSFR
   výroba a predaj úžitkových umeleckých predmetov
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané 14.12.1990 FMZO Praha č.j. 13/13548/133/90 Registr. čísl. 108005414 v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v zariadení vlády ČSFR č. 256/1990Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaní pre čs. osoby na základezmlúv podľa bodu l rozsahu povolenia
   3. dovoz vecí pre zaistenie hospodárskej činnosti organizáciee, s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   4. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej konzultačnej a obchodno-zastupiteľskej činnosti
   5. obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisejúcich ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obidve tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   6. vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 4203402, 4419006, 4420101,4601203, 4602102, 5800302, 5805007, 5810990, 6304915, 6113105, 7326904, 7117906, z vlastnej produkcie organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Zubaľ Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ivan Salcer Pohorelská Maša 11 Pohorelá
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   14.11.1994Nové obchodné meno:
   FLEXTRA, verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   13.11.1994Zrušené obchodné meno:
   FLEXTRA, verejná obchodná spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   04.10.1990Nové obchodné meno:
   FLEXTRA, verejná obchodná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   dodávky, kompletizácia, inštalácia a servis kancelárskej a výpočtovej techniky
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby, obchodná činnosť
   obchodno-technické poradenstvo a zastúpenie na území ČSFR
   výroba a predaj úžitkových umeleckých predmetov
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané 14.12.1990 FMZO Praha č.j. 13/13548/133/90 Registr. čísl. 108005414 v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v zariadení vlády ČSFR č. 256/1990Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaní pre čs. osoby na základezmlúv podľa bodu l rozsahu povolenia
   3. dovoz vecí pre zaistenie hospodárskej činnosti organizáciee, s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   4. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej konzultačnej a obchodno-zastupiteľskej činnosti
   5. obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisejúcich ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obidve tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   6. vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 4203402, 4419006, 4420101,4601203, 4602102, 5800302, 5805007, 5810990, 6304915, 6113105, 7326904, 7117906, z vlastnej produkcie organizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Zubaľ Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ivan Salcer Pohorelská Maša 11 Pohorelá
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci