Create Invoice

A. D. M. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A. D. M.
PIN 00684856
TIN 2020351597
VAT number SK2020351597
Date create 05 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A. D. M.
Wolkrova 15
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 52 682 €
Profit -7 283 €
Contact Information
Email abx@abxvyfuky.sk
Phone(s) 0253636951, 0911985191
Mobile phone(s) 0911985191
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,405
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 273
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,336
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 9,405
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,370
A.I. Capital r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 6,640
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 95,662
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 891
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -91,540
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,283
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,035
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 682
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 4,273
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,517
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 819
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,098
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 839
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 80
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 52,682
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 52,682
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 58,901
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,777
C. Services (účtová group of 51) 17,311
D. Personal expenses (účtová group of 52) 14,671
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 135
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,219
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,594
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 1
X. Interest income (662) 1
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 105
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 105
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -104
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,323
P. Income tax expense (591, 595) 960
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,283
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684856 TIN: 2020351597 VAT number: SK2020351597
 • Registered seat: A. D. M., Wolkrova 15, 85101, Bratislava
 • Date create: 05 October 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Rastislav Ďuga Wolkrova 15 Bratislava 08.11.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Rastislav Ďuga 6 639 € (100%) Wolkrova 15 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.11.2001Nové sidlo:
   Wolkrova 15 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   opravy cestných motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Ďuga Wolkrova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rastislav Ďuga Wolkrova 15 Bratislava
   07.11.2001Zrušené sidlo:
   Warynského 15 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných
   sprostredkovanie kúpy a predaja autorských a iných majetkových práv
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha zo dňa 29.10.1990 č.j.: 13/12381/133/90, register č.: 108003449 bolo udelené povolenie k zahranično obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývoz a dovoz vecí, mimo vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti k vykonávaniu ktorého sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   3. kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   4. vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 8901104, 8903913, 8903921, 8903999, 3926303, 3926907, 9503307, 9503498, 9503901
   5. dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Ďuga Warynského 15 Bratislava
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1991Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.07.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.06.1991Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Ďuga Warynského 15 Bratislava
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   04.06.1991Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Ďuga Warynského 15 Bratislava
   Ing. Igor Plander Palkovičova 7 Bratislava
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   12.11.1990Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha zo dňa 29.10.1990 č.j.: 13/12381/133/90, register č.: 108003449 bolo udelené povolenie k zahranično obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývoz a dovoz vecí, mimo vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti k vykonávaniu ktorého sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   3. kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   4. vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 8901104, 8903913, 8903921, 8903999, 3926303, 3926907, 9503307, 9503498, 9503901
   5. dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   05.10.1990Nové obchodné meno:
   A. D. M. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Warynského 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných
   sprostredkovanie kúpy a predaja autorských a iných majetkových práv
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Ďuga Warynského 15 Bratislava
   Ing. Igor Plander Palkovičova 7 Bratislava
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia