Create Invoice

TAX, verejná obchodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TAX, verejná obchodná
Status Destroyed
PIN 00684902
Date create 05 December 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat TAX, verejná obchodná
84102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684902
 • Registered seat: TAX, verejná obchodná, 84102, Bratislava
 • Date create: 05 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.03.2000Zrušené obchodné meno:
   TAX, verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   konzultácia a poskytovanie odborných rád a informácií pri uplatňovaní manažérskych metód riadenia podniku
   poskytovanie odborných konzultácií a publikovanie metodických materiálov v oblasti organizačnej, ekonomickej a obchodnej činnosti podniku v slovenskom resp. anglickom alebo nemeckom jazyku
   poradenská činnosť pri uvedení účtovníctva pre súkromných podnikateľov a poskytovanie finančných, daňových a cenových konzultácií
   pomoc pri vyhľadávaní zahraničných partnerov v oblasti finančeného managenentu (spracovanie rôznych druhov ponúk a obchodnej korenšpodencie v anglickom resp. nemeckom jazyku)
   spracovanie finančných analýz podniku (výkaz zisku a stát, bilancia, pohyb finančných fondov) v anglickom resp. nemeckom jazyku pre potencionálnych partnerov pre zahraničnú spoluprácu.
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizačnej a kancelárskej techiky
   stojárenských výrobkov včítane ich príslušenstva.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Eliáš Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček Strachotova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Eliáš - likvidátor Saratovská 17 Bratislava 841 02
   Ing. Jozef Kubíček - likvidátor Cabanova 7 Bratislava 841 02
   22.12.1998Nové obchodné meno:
   TAX, verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Eliáš Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček Strachotova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Eliáš - likvidátor Saratovská 17 Bratislava 841 02
   Ing. Jozef Kubíček - likvidátor Cabanova 7 Bratislava 841 02
   21.12.1998Zrušené obchodné meno:
   TAX, verejná obchodná spoločnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Eliáš Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček Strachotova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   19.04.1993Nové sidlo:
   Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   konzultácia a poskytovanie odborných rád a informácií pri uplatňovaní manažérskych metód riadenia podniku
   poskytovanie odborných konzultácií a publikovanie metodických materiálov v oblasti organizačnej, ekonomickej a obchodnej činnosti podniku v slovenskom resp. anglickom alebo nemeckom jazyku
   poradenská činnosť pri uvedení účtovníctva pre súkromných podnikateľov a poskytovanie finančných, daňových a cenových konzultácií
   pomoc pri vyhľadávaní zahraničných partnerov v oblasti finančeného managenentu (spracovanie rôznych druhov ponúk a obchodnej korenšpodencie v anglickom resp. nemeckom jazyku)
   spracovanie finančných analýz podniku (výkaz zisku a stát, bilancia, pohyb finančných fondov) v anglickom resp. nemeckom jazyku pre potencionálnych partnerov pre zahraničnú spoluprácu.
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizačnej a kancelárskej techiky
   stojárenských výrobkov včítane ich príslušenstva.
   18.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenské služby a pomoc pri zakladaní akciových spoločností, spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou a ďaľších typov spoločností
   Poradenské služby a pomoc pri spracovaní projektu obligácií /financovanie, účtovníctvo, emitovanie obligácií/
   konzultácia a poskytovanie odborných rád, a informácií pri uplatňovaní manažérskych metód riadenia podniku
   pomoc a poskytovanie odborných materiálov pri organizovaní vnútropodnikových školení z oblasti financovania a účtovníctva
   spracovanie optimálnych foriem organizačných štruktúr podniku
   poradenská činnosť pri vedeí účtovníctva pre súkromných podnikateľov a poskytovanie finančných konzultácií /daňová a cenová agenda/
   pomoc pri vyhľadávaní zahraničných partnerov v oblasti finančného managementu /spracovanie rôznych druhov ponúk a obchodnej korešpondencie v anglickom jazyku/
   spracovanie finančných analýz podniku /výkaz zisku a strát, bilancia, pohyb finančných fondov/ v anglickom jazyku pre potencionálnych partnerov pre zahraničnú spoluprácu/.
   zahranično obchodná činnosť
   dovoz kancelárskej a organizačnej techniky
   obchodné zastúpenie zahraničných poradenských firiem v oblasti zakladanie akciovej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou, spoločných podnikov resp. iných podnikateľských subjektov, ktoré majú charakter právnických osôb
   spracovanie ocenenia podniku metódou ocenenia na trhovú cenu
   poradenstvo a sprostredkovanie zahraničných úverov pre podnikateľské subjekty v Slovenskej republike
   ďalšie poradenské služby v oblasti marketingu, financovania, účtovníctva, managementu, organizačných štruktúr
   poriadanie seminárov z oblasti poskytovania konzultácií pri tvorbe podnikateľskej stratégie podniku, finančných analýz, podnikateľských aktivít
   veľkoobchodná činnosť v tuzemsku
   predaj kancelárskej a organizačnej techniky
   maloobchodná činnosť v tuzemsku
   predaj kancelárskej a organizačnej techniky
   05.12.1990Nové obchodné meno:
   TAX, verejná obchodná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poradenské služby a pomoc pri zakladaní akciových spoločností, spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou a ďaľších typov spoločností
   Poradenské služby a pomoc pri spracovaní projektu obligácií /financovanie, účtovníctvo, emitovanie obligácií/
   konzultácia a poskytovanie odborných rád, a informácií pri uplatňovaní manažérskych metód riadenia podniku
   pomoc a poskytovanie odborných materiálov pri organizovaní vnútropodnikových školení z oblasti financovania a účtovníctva
   spracovanie optimálnych foriem organizačných štruktúr podniku
   poradenská činnosť pri vedeí účtovníctva pre súkromných podnikateľov a poskytovanie finančných konzultácií /daňová a cenová agenda/
   pomoc pri vyhľadávaní zahraničných partnerov v oblasti finančného managementu /spracovanie rôznych druhov ponúk a obchodnej korešpondencie v anglickom jazyku/
   spracovanie finančných analýz podniku /výkaz zisku a strát, bilancia, pohyb finančných fondov/ v anglickom jazyku pre potencionálnych partnerov pre zahraničnú spoluprácu/.
   zahranično obchodná činnosť
   dovoz kancelárskej a organizačnej techniky
   obchodné zastúpenie zahraničných poradenských firiem v oblasti zakladanie akciovej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou, spoločných podnikov resp. iných podnikateľských subjektov, ktoré majú charakter právnických osôb
   spracovanie ocenenia podniku metódou ocenenia na trhovú cenu
   poradenstvo a sprostredkovanie zahraničných úverov pre podnikateľské subjekty v Slovenskej republike
   ďalšie poradenské služby v oblasti marketingu, financovania, účtovníctva, managementu, organizačných štruktúr
   poriadanie seminárov z oblasti poskytovania konzultácií pri tvorbe podnikateľskej stratégie podniku, finančných analýz, podnikateľských aktivít
   veľkoobchodná činnosť v tuzemsku
   predaj kancelárskej a organizačnej techniky
   maloobchodná činnosť v tuzemsku
   predaj kancelárskej a organizačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Eliáš Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček Strachotova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci