Create Invoice

CASINO Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CASINO Bratislava
Status Destroyed
PIN 00684911
Date create 04 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CASINO Bratislava
Dullovo nám. 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684911
 • Registered seat: CASINO Bratislava, Dullovo nám. 1, Bratislava
 • Date create: 04 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.09.2006Zrušené obchodné meno:
   CASINO Bratislava spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dullovo nám. 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov na základe povolenia Min. financií SR v Rozhodnutí zo dňa 26.6. 1992 č. 9/1258/1992
   Zrušeny spoločníci:
   FUN CAS, Warenausspielbetrieb Ges.m.b.H. Wien Rakúska republika
   REHOS, s.p. nám. SNP 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - prevádzka espressa - baru
   23.10.1996Zrušeny predmety činnosti:
   stávkové hry vykonávané v herniach (americká a francúzska ruleta, black jack, kocky, baccarat Cemin de fer, Baccara, chuck a luck, poker, Craps, Blinker) na základe Rozhodnutia Min. financií SR zo dňa 5.10.1992 č.9/1257/92, platnosť povolenia do 30.6.1997
   10.03.1993Nové sidlo:
   Dullovo nám. 1 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   stávkové hry vykonávané v herniach (americká a francúzska ruleta, black jack, kocky, baccarat Cemin de fer, Baccara, chuck a luck, poker, Craps, Blinker) na základe Rozhodnutia Min. financií SR zo dňa 5.10.1992 č.9/1257/92, platnosť povolenia do 30.6.1997
   pohostinská činnosť - prevádzka espressa - baru
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov na základe povolenia Min. financií SR v Rozhodnutí zo dňa 26.6. 1992 č. 9/1258/1992
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.1993Zrušené sidlo:
   Dullovo nám. Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ stávkové hry, vykonávané v herniach /americká ruleta, black jack, kocky, baccarat, poker, chuck a luck/
   b/ prevádzka hracích prístrojov
   c/ zriaďovanie a prevádzka reštaurácie, cestovnej kancelárie, hotelov, kín, espressa, zábavných podnikov a podobných zariadení, zapojených do verejných podujatí.
   Povolenie k zahranično-hospodárskym službám vydalo FMF Praha, dňa 11.01.1991 č.j. XI/2-28 986/90 Por.č.: 20 v tomto rozsahu:
   1. Prevádzka 5 hracích stolov americkej rulety, 5 hracích stolov francúzskej rulety, 8 stolov hry Black Jack, 3 stolov baccart chemin de fér a 25 kusov hracích automatov v hernom stredisku hotelu Dukla Dulovo nám. Bratislava za cudziu menu.
   Povolenie sa udeluje za týchto podmienok:
   1. Organizácia bude vykonávať zahranično-hospodárske služby v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je vykonávanie tejto činnosti upravené ekonomickými nástrojmi stanovenými pri riadení zahranično-hospodárskych služieb
   2. Organizácia zaistí riadny, hospodársky efektívny a racionálny výkon zahraničnohospodárskych služieb po stránke organizačnej, personálnej a finančnej
   3. Pri výkone zahranično-hospodárskych služieb bude organizácia postupovať v súčinnosti s československými organizáciami oprávnenými k zahranično-hospodárskym službám a to z hľadiska zaistenia jednotnej firemnej politiky vo vzťahu k zahraničným zákazníkom.
   4. Organizácia bude vykonávať zahranično-hospodárske služby podľa bodu 1 rozsahu povolenia v súlade so zásadami pre zahranično-hospodárske služby a vinkulárie vkladu bude vykonaná v prospech federálneho ministerstva financií.
   5. Organizácia môže poskytovať služby podľa bodu 1 rozsahu povolenia devízovým cudzincom a tuzemcom
   6. Hracou menou je rakúsky šiling.
   7. Organizácia je povinná dodržiavať ustanovenia povolenia MF SR k prevádzke stávkových hier v hernom stredisku hotelu Dukla Dulovo nám. Bratislava č.j. 82/1155/90. Platnosť tohto povolenia je podmienená platnosťou uvedeného povolenia MF SR.
   8. Klienti budú upozornení, že s rozsahu povolenia uvedené služby môže organizácia poskytovať za devízové prostriedky. Organizácia zaistí riadny a včasný odvod získaných devízových prostriedkov príslušnej pobočke Všeobecnej úverovej banky v záujme plnenia ponukovej povinnosti uloženej príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   FMF môže zvláštnym rozhodnutím špecifikovať rozsah alebo podmienky udeleného povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1990Nové obchodné meno:
   CASINO Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dullovo nám. Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ stávkové hry, vykonávané v herniach /americká ruleta, black jack, kocky, baccarat, poker, chuck a luck/
   b/ prevádzka hracích prístrojov
   c/ zriaďovanie a prevádzka reštaurácie, cestovnej kancelárie, hotelov, kín, espressa, zábavných podnikov a podobných zariadení, zapojených do verejných podujatí.
   Povolenie k zahranično-hospodárskym službám vydalo FMF Praha, dňa 11.01.1991 č.j. XI/2-28 986/90 Por.č.: 20 v tomto rozsahu:
   1. Prevádzka 5 hracích stolov americkej rulety, 5 hracích stolov francúzskej rulety, 8 stolov hry Black Jack, 3 stolov baccart chemin de fér a 25 kusov hracích automatov v hernom stredisku hotelu Dukla Dulovo nám. Bratislava za cudziu menu.
   Povolenie sa udeluje za týchto podmienok:
   1. Organizácia bude vykonávať zahranično-hospodárske služby v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je vykonávanie tejto činnosti upravené ekonomickými nástrojmi stanovenými pri riadení zahranično-hospodárskych služieb
   2. Organizácia zaistí riadny, hospodársky efektívny a racionálny výkon zahraničnohospodárskych služieb po stránke organizačnej, personálnej a finančnej
   3. Pri výkone zahranično-hospodárskych služieb bude organizácia postupovať v súčinnosti s československými organizáciami oprávnenými k zahranično-hospodárskym službám a to z hľadiska zaistenia jednotnej firemnej politiky vo vzťahu k zahraničným zákazníkom.
   4. Organizácia bude vykonávať zahranično-hospodárske služby podľa bodu 1 rozsahu povolenia v súlade so zásadami pre zahranično-hospodárske služby a vinkulárie vkladu bude vykonaná v prospech federálneho ministerstva financií.
   5. Organizácia môže poskytovať služby podľa bodu 1 rozsahu povolenia devízovým cudzincom a tuzemcom
   6. Hracou menou je rakúsky šiling.
   7. Organizácia je povinná dodržiavať ustanovenia povolenia MF SR k prevádzke stávkových hier v hernom stredisku hotelu Dukla Dulovo nám. Bratislava č.j. 82/1155/90. Platnosť tohto povolenia je podmienená platnosťou uvedeného povolenia MF SR.
   8. Klienti budú upozornení, že s rozsahu povolenia uvedené služby môže organizácia poskytovať za devízové prostriedky. Organizácia zaistí riadny a včasný odvod získaných devízových prostriedkov príslušnej pobočke Všeobecnej úverovej banky v záujme plnenia ponukovej povinnosti uloženej príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   FMF môže zvláštnym rozhodnutím špecifikovať rozsah alebo podmienky udeleného povolenia.
   Noví spoločníci:
   FUN CAS, Warenausspielbetrieb Ges.m.b.H. Wien Rakúska republika
   REHOS, s.p. nám. SNP 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia