Create Invoice

BEVOTEK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BEVOTEK
PIN 00685003
TIN 2020305408
VAT number SK2020305408
Date create 13 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BEVOTEK
Páričkova 5
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 67 472 €
Profit -8 009 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421910485640
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 144,637
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,488
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 129,189
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 129,189
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,428
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,428
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,428
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,871
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 121
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,750
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 149
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 149
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 144,637
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,626
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 145,379
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -309,635
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -309,635
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,009
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,263
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,463
9. Liabilities from social fund (472) 1,463
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 299,361
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 18,413
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,413
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 270,889
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15
7. Liabilities from social insurance (336) 524
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,561
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,959
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,752
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,752
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,687
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 64,884
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 67,472
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 64,884
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,588
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,519
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 37,014
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,003
D. Services (účtová group of 51) 13,905
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 18,054
E.1. Wages and salaries (521, 522) 12,658
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,443
4. Social expenses (527, 528) 953
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 155
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,047
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,962
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,004
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 153
2. Other expense (562A) 153
O. Exchange rate losses (563) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 849
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,002
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,049
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685003 TIN: 2020305408 VAT number: SK2020305408
 • Registered seat: BEVOTEK, Páričkova 5, 82108, Bratislava
 • Date create: 13 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03 31.05.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Peter Vašíček 6 639 € (100%) A. Mráza 1 Bratislava 821 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 31.05.1996
   24.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   31.05.1999Nové sidlo:
   Páričkova 5 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 22 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   13.04.1995Nové sidlo:
   Jelenia 22 Bratislava 811 05
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   13.04.1993Zrušené obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
   Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
   Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
   Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
   Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Fiantok Engelsova 2316 Topoľčany
   Vladimír Bezák Schieffmuhlenstrasse 99/2/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1990Nové obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)
   Nové sidlo:
   Páričkova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
   Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
   Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
   Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
   Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Fiantok Engelsova 2316 Topoľčany
   Vladimír Bezák Schieffmuhlenstrasse 99/2/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia