Create Invoice

TEGAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TEGAN
PIN 00685062
TIN 2020290800
Date create 05 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TEGAN
Dunajská 29
81108
Bratislava
Financial information
Profit -566 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 84,315
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,315
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 68,047
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 68,047
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,047
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,508
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,508
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,760
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 12,909
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 851
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 84,315
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,869
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 981
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 981
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 8,968
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 8,968
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 52,847
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 94,567
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -41,720
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -566
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,446
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17
9. Liabilities from social fund (472) 17
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,429
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 14,937
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,937
7. Liabilities from social insurance (336) 12
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 6
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 91
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -85
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Income tax expense current (591, 595) 481
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -566
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220655.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685062 TIN: 2020290800
 • Registered seat: TEGAN, Dunajská 29, 81108, Bratislava
 • Date create: 05 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03 11.01.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Ján Kiss 6 639 € (100%) Považská 29 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1993
   16.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Obec Kalinkovo IČO: 00 304 841 Kalinkovo
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Obec Kalinkovo IČO: 00 304 841 Kalinkovo
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   24.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   23.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   20.06.1995Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie zariadení na vyhľadávanie a rušenie monitorovacích /audio a vizuálnych/ zariadení a vyhľadávanie a ostraňovanie týchto monitorovacích zariadení
   zabezpečovanie ochrany osôb pred monitorovaním
   05.06.1995Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   16.11.1994Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   15.11.1994Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   19.05.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   reprografická činnosť
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostedkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v horeuvedených oblastiach
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   18.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba programov do počítačov
   reprografická činnosť
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   maloobchoná, veľkoobchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, elektotechnickými a elektronickým zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.06.1992Noví spoločníci:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   10.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   05.11.1990Nové obchodné meno:
   TEGAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba programov do počítačov
   reprografická činnosť
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   maloobchoná, veľkoobchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, elektotechnickými a elektronickým zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   Noví spoločníci:
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia