Create Invoice

DATALAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DATALAN
Status Destroyed
PIN 00685127
Date create 19 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DATALAN
Nevädzová 4
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685127
 • Registered seat: DATALAN, Nevädzová 4, 82101, Bratislava
 • Date create: 19 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.2001Zrušené obchodné meno:
   DATALAN spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzová 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
   viazanie kníh, a ich konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
   oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky a spotrebnej elektrotechniky
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj balených trvanlivých potravín, tabakových výrobkov, nápojov v spotrebiteľskom balení, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, výpočtovej techniky
   sprostredkovanie dopravy
   nákup a predaj, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činosť, konzultačná činnosť v oblasti automatizačnej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   školiaca činnosť
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov naspracovanie dát
   oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej techniky a spotrebnej elektroniky, počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   poskytovanie ďaľších služieb v oblasti výpočtovej techniky, informatiky systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie medzi počítačmi a dohľad na testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí /mimo telekomunikačných sietí/
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov /mimo telekomunikačných sietí/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Doležal Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   29.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Doležal Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   28.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Miroslav Doložel Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Habovčík Opletalova 53 Bratislava
   JUDr. Augustín Huba Royova 22 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Krížna 1785/7 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava
   25.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov naspracovanie dát
   oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej techniky a spotrebnej elektroniky, počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   poskytovanie ďaľších služieb v oblasti výpočtovej techniky, informatiky systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie medzi počítačmi a dohľad na testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí /mimo telekomunikačných sietí/
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov /mimo telekomunikačných sietí/
   05.02.1993Nové sidlo:
   Nevädzová 4 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
   viazanie kníh, a ich konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
   oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky a spotrebnej elektrotechniky
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj balených trvanlivých potravín, tabakových výrobkov, nápojov v spotrebiteľskom balení, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, výpočtovej techniky
   sprostredkovanie dopravy
   nákup a predaj, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činosť, konzultačná činnosť v oblasti automatizačnej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Miroslav Doložel Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Habovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava
   04.02.1993Zrušené sidlo:
   Mierová 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) výroba, servis a prenájom investičnej, automatizačnej a meracej techniky a spotrebnej elektroniky
   b) tvorba a spracovanie programového vybavenia (software)
   c) servis a prenájom spotrebného tovaru
   d) obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach a v oblasti poľnohospodárskych produktov a produktov ľahkej chémie
   e)odborno-poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti elektroniky, automatizácie, programového vybavenia a praktického managementu
   f) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   g) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu-reklamná činnosť
   h) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Miroslav Doložel Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Habovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava
   JUDr. Miroslav Žila Ľublanská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.10.1990Nové obchodné meno:
   DATALAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) výroba, servis a prenájom investičnej, automatizačnej a meracej techniky a spotrebnej elektroniky
   b) tvorba a spracovanie programového vybavenia (software)
   c) servis a prenájom spotrebného tovaru
   d) obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach a v oblasti poľnohospodárskych produktov a produktov ľahkej chémie
   e)odborno-poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti elektroniky, automatizácie, programového vybavenia a praktického managementu
   f) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   g) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu-reklamná činnosť
   h) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Petergáč ul. Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Miroslav Doložel Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Habovčík Opletalova 53 Bratislava
   JUDr. Augustín Huba Royova 22 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina ul. Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Krížna 1785/7 Sereď
   JUDr. Miroslav Žila Ľublanská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia