Create Invoice

M. T. O. - Multi Trading Operations - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M. T. O. - Multi Trading Operations
Status Destroyed
PIN 00685275
Date create 19 October 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat M. T. O. - Multi Trading Operations
Kaštieľska 15
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685275
 • Registered seat: M. T. O. - Multi Trading Operations, Kaštieľska 15, 82105, Bratislava
 • Date create: 19 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.06.1994Zrušené obchodné meno:
   M. T. O. - Multi Trading Operations, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kaštieľska 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb rôzneho druhu
   výkon špediterskej činnosti
   sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľnosti, hnuteľných vecí a technických služieb
   poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu-prevádzkovanie obchodov, kaviarní, reštaurácií, clubov, hotelov
   poskytovanie prekladateľských, kancelárskych služieb a služieb súvisiacich s vedením účtovníctva
   zakladanie a poskytovanie poradenských služieb pri zakladaní obchodných a iných spoločností
   výkon a sprostredkovanie stavebných a rekonštrukčných prác
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 19.11.1990, č.j.: 13/ 13539/133/90, Registr.č.: 108003878 bol udelený ssúhlas k zahraničnoobchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: a) prieskumu trhu,poradenských,konzultačných a managerských služieb b) sprostredkovanie projektových prác, vrátane ďalších služieb a obchodných operácií c) propagačných, reklamných a inzertných služieb d) stavebných a stavebno montážnych prác pri výstavbe a rekonštrukciách stavebných objektov a inžinierskych stavieb e) poskytovanie, obstarávanie a sprostredkovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu.
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na činnosti uvedené v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4. Vývoz stavebných strojov a ďalšej stavebnej mechanizácie v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1d/ rozsahu povolenia a jej spätný dovoz.
   5. Vývoz vecí nevyhnutne nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1d/ rozsahu povolenia.
   6. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb, na základe zmlúv a obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   7. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 6 rozsahu povolenia.
   8. Dovoz vecí k zabezpečeniu hospodárskej činnosti organizácie v súlade s predmetom ich činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   M. T. O. - Multi Trading Operations, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Kaštieľska 15 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.03.1993Zrušené obchodné meno:
   M.T.O. - Multi Trading Operations, a.s.
   Zrušené sidlo:
   .M.Chúťkovej 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kaiser M.Chúťkovej č. 5 Bratislava
   Ing. Jozef Löwy Markušova 4 Pezinok
   Wladimír Brandtner Ostpreussendamm 164 Berlín 1000 BRD
   19.10.1990Nové obchodné meno:
   M.T.O. - Multi Trading Operations, a.s.
   Nové sidlo:
   .M.Chúťkovej 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb rôzneho druhu
   výkon špediterskej činnosti
   sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľnosti, hnuteľných vecí a technických služieb
   poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu-prevádzkovanie obchodov, kaviarní, reštaurácií, clubov, hotelov
   poskytovanie prekladateľských, kancelárskych služieb a služieb súvisiacich s vedením účtovníctva
   zakladanie a poskytovanie poradenských služieb pri zakladaní obchodných a iných spoločností
   výkon a sprostredkovanie stavebných a rekonštrukčných prác
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 19.11.1990, č.j.: 13/ 13539/133/90, Registr.č.: 108003878 bol udelený ssúhlas k zahraničnoobchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: a) prieskumu trhu,poradenských,konzultačných a managerských služieb b) sprostredkovanie projektových prác, vrátane ďalších služieb a obchodných operácií c) propagačných, reklamných a inzertných služieb d) stavebných a stavebno montážnych prác pri výstavbe a rekonštrukciách stavebných objektov a inžinierskych stavieb e) poskytovanie, obstarávanie a sprostredkovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu.
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na činnosti uvedené v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4. Vývoz stavebných strojov a ďalšej stavebnej mechanizácie v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1d/ rozsahu povolenia a jej spätný dovoz.
   5. Vývoz vecí nevyhnutne nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1d/ rozsahu povolenia.
   6. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb, na základe zmlúv a obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   7. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 6 rozsahu povolenia.
   8. Dovoz vecí k zabezpečeniu hospodárskej činnosti organizácie v súlade s predmetom ich činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kaiser M.Chúťkovej č. 5 Bratislava
   Ing. Jozef Löwy Markušova 4 Pezinok
   Wladimír Brandtner Ostpreussendamm 164 Berlín 1000 BRD