Create Invoice

MEDEXPRES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEDEXPRES
Status Destroyed
PIN 00685291
Date create 22 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MEDEXPRES
Lermontovova 10
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685291
 • Registered seat: MEDEXPRES, Lermontovova 10, Bratislava
 • Date create: 22 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.03.2003Zrušené obchodné meno:
   MEDEXPRES spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Lermontovova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Prednášková činnosť zameraná na metodológiu výskumu,štatistické spracovanie dát,prezentáciu a publikáciu dát
   Poradenská a sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovanie a poskytovanie informácii vo vede / rešeršná činnosť / a technike / prístrojové vybavenie, chemikálie, laboratórne sety/
   sprostredkovanie kontaktov v oblasti výskumu a prístrojovej techniky a ich organizačné a materiálové zabezpečenie
   poskytovanie konzultačných služieb v oblasti odbornej publikačnej a prednáškovej činnosti
   poskytovanie poradenských služieb pre zdravý spôsob života,výživy a pohybovej aktivity
   dovoz, vývoz, výroba a distribúcia interiérových prvkov
   distribúcia, predaj a výroba kníh
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Ďurechová Červenej armády 8 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontovova 10 Bratislava
   MUDr. Natália Fetkovská,CSc. Lermontovova 10 Bratislava
   JUDr. Ján Gabriž Červenej armády 40 Bratislava
   MUDr. Ján Gojler Ľudové námestie 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.08.1993Nové obchodné meno:
   MEDEXPRES spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1993Zrušené obchodné meno:
   " MEDEXPRES " spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové predmety činnosti:
   dovoz, vývoz, výroba a distribúcia interiérových prvkov
   distribúcia, predaj a výroba kníh
   22.10.1990Nové obchodné meno:
   " MEDEXPRES " spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prednášková činnosť zameraná na metodológiu výskumu,štatistické spracovanie dát,prezentáciu a publikáciu dát
   Poradenská a sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovanie a poskytovanie informácii vo vede / rešeršná činnosť / a technike / prístrojové vybavenie, chemikálie, laboratórne sety/
   sprostredkovanie kontaktov v oblasti výskumu a prístrojovej techniky a ich organizačné a materiálové zabezpečenie
   poskytovanie konzultačných služieb v oblasti odbornej publikačnej a prednáškovej činnosti
   poskytovanie poradenských služieb pre zdravý spôsob života,výživy a pohybovej aktivity
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Ďurechová Červenej armády 8 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Fecanin Lermontovova 10 Bratislava
   MUDr. Natália Fetkovská,CSc. Lermontovova 10 Bratislava
   JUDr. Ján Gabriž Červenej armády 40 Bratislava
   MUDr. Ján Gojler Ľudové námestie 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia