Create Invoice

UNICO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNICO
Status Destroyed
PIN 00685330
Date create 29 October 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat UNICO
Sliačska 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685330
 • Registered seat: UNICO, Sliačska 1, Bratislava
 • Date create: 29 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.08.2004Zrušené obchodné meno:
   UNICO, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výroba a predaj stavebných konštrukcií a konštrukčných prípravkov pre vykonávanie stavebno-montážnych prác vo vonkajších a vnútorných priestoroch stavebných objektov
   2. výroba a predaj stavebných strojov a mechanizmov pre vertikálnu a horizontálnu dopravu surovín, materiálov a ľudí pri zabezpečovaní všetkých stavebných prác
   3. výroba a predaj stavebných strojov a mechanizmov pre výrobu surovín a materiálov, slúžiacich na vykonávanie stavebných prác v celom rozsahu
   5. projektová činnosť, súvisiaca s využitím stavebných konštrukcií, strojov a mechanizmov výrobného programu UNICO
   Zabezpečenie servisu a opráv vyrábaných konštrukcií, strojov a mechanizmov, výkup a predaj ropných produktov.
   Technicko-poradenská a propagačná služba zameraná najmä na oblasť využitia konštrukcií, strojov a mechanizmov výrobného programu UNICO.
   Dovoz a vývoz konštrukcií, strojov a mechanizmov z výrobného programu UNICO a pre výrobný program UNICO.
   Vykonávanie komplexnej investorskej, inžinierskej činnosti.
   Potravinový program - výroba a predaj potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie obchodných jednotiek tohto typu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Krampl - riaditeľ a.s. UNICO, Sliačska 1, Bratislava Čachtická 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Uher - riaditeľ Výskumný ústav zváračský, Račianska 71, Bratislava Palisády 16 Bratislava
   Ing. Milan Zigo - - technický námestník Strojov š.p. Koceľova 9 Korytnická 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kokeš - obchodný námesník OSTRAMO, š.p. Nákladní 2, Ostrava P.Lumumby 74 Ostrava 3 Česká republika
   Eduard Krampl - nemecký štátny príslušník Schillerpaltz 9 Gröppingen SRN
   14.05.1992Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie komplexnej investorskej, inžinierskej činnosti.
   Potravinový program - výroba a predaj potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie obchodných jednotiek tohto typu.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krampl - riaditeľ a.s. UNICO, Sliačska 1, Bratislava Čachtická 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Uher - riaditeľ Výskumný ústav zváračský, Račianska 71, Bratislava Palisády 16 Bratislava
   Ing. Milan Zigo - - technický námestník Strojov š.p. Koceľova 9 Korytnická 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kokeš - obchodný námesník OSTRAMO, š.p. Nákladní 2, Ostrava P.Lumumby 74 Ostrava 3 Česká republika
   Eduard Krampl - nemecký štátny príslušník Schillerpaltz 9 Gröppingen SRN
   13.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krampl - riaditeľ akciovej spoločnosti Čachtická 9 Bratislava
   Ing. Mikuláš Schätzel Tbiliská 27 Bratislava
   Ing. Ján Tajano Jaseňova 30 Žilina
   Ing. Vladimír Uher Palisády 16 Bratislava
   Ing. Milan Zigo Korytnická 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kokeš P. Lumumby 74 Ostrava Česká republika
   Eduard Krampl Kronengasse 6 Gröppingen 7320 SRN
   29.10.1990Nové obchodné meno:
   UNICO, a.s.
   Nové sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Výroba a predaj stavebných konštrukcií a konštrukčných prípravkov pre vykonávanie stavebno-montážnych prác vo vonkajších a vnútorných priestoroch stavebných objektov
   2. výroba a predaj stavebných strojov a mechanizmov pre vertikálnu a horizontálnu dopravu surovín, materiálov a ľudí pri zabezpečovaní všetkých stavebných prác
   3. výroba a predaj stavebných strojov a mechanizmov pre výrobu surovín a materiálov, slúžiacich na vykonávanie stavebných prác v celom rozsahu
   5. projektová činnosť, súvisiaca s využitím stavebných konštrukcií, strojov a mechanizmov výrobného programu UNICO
   Zabezpečenie servisu a opráv vyrábaných konštrukcií, strojov a mechanizmov, výkup a predaj ropných produktov.
   Technicko-poradenská a propagačná služba zameraná najmä na oblasť využitia konštrukcií, strojov a mechanizmov výrobného programu UNICO.
   Dovoz a vývoz konštrukcií, strojov a mechanizmov z výrobného programu UNICO a pre výrobný program UNICO.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Krampl - riaditeľ akciovej spoločnosti Čachtická 9 Bratislava
   Ing. Mikuláš Schätzel Tbiliská 27 Bratislava
   Ing. Ján Tajano Jaseňova 30 Žilina
   Ing. Vladimír Uher Palisády 16 Bratislava
   Ing. Milan Zigo Korytnická 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kokeš P. Lumumby 74 Ostrava Česká republika
   Eduard Krampl Kronengasse 6 Gröppingen 7320 SRN