Create Invoice

EKOCHEM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKOCHEM
Status In liquidation
PIN 00685496
TIN 2020898759
Date create 06 November 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EKOCHEM
Výhonská 1
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685496 TIN: 2020898759
 • Registered seat: EKOCHEM, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Date create: 06 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   EKOCHEM, a.s. v likvidácií
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   06.12.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Hrčka - predseda predstavenstva 2 Soblahov
   Ing. Boris Štec - člen Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Ing. Miroslav Žilka - člen Záhumenská 51 Trenčín
   Zrušené obchodné meno:
   EKOCHEM, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Hrčka - predseda predstavenstva 2 Soblahov
   Ing. Boris Štec - člen Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Ing. Miroslav Žilka - člen Záhumenská 51 Trenčín
   05.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Harmaniak - predseda predstavenstva Hrušková 28 Bratislava
   Ing. Milan Juhas - člen Budišínska 10 Bratislava
   Ing. Juraj Muncner - člen Hrušková 28 Bratislava
   Ing. Vladimír Proškovec , CSc. - člen Hodžova 78 Trenčín
   Ing. Miroslav Škrdla - člen Záhumenská 14 Bratislava
   16.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Juhas - člen Budišínska 10 Bratislava
   Ing. Juraj Muncner - člen Hrušková 28 Bratislava
   Ing. Vladimír Proškovec , CSc. - člen Hodžova 78 Trenčín
   Ing. Miroslav Škrdla - člen Záhumenská 14 Bratislava
   15.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gabčo , CSc. - člen Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Eduard Hustár - člen Višňová 8 Bratislava
   Ing. Milan Škrdla - člen Závadská 14 Bratislava
   Ing. Pavol Uher - podpredseda predstavenstva Záhumenská 47 Trenčín
   15.04.1992Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   14.04.1992Zrušené sidlo:
   Kopčianska 86 Bratislava
   06.11.1990Nové obchodné meno:
   EKOCHEM, a.s.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 86 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vývoj, výskum, výroba a predaj prostriedkov na výživu a ochranu rastlín a hospodárskych zvierat.
   2/ Vývoj výroba a predaj chemických výrobkov z kovov, skla a dreva, s výnimkou tovarov kde zákon vyžaduje osobitné oprávnenie.
   3/ Konzultačné, poradenské a servisné služby v oblasti obchodných činnostía rozvoja chemických výrob, v aplikácií agrochemikálií v poľnohospodárskej výrobe.
   4/ Obchodná a traidingová činnosť všetkého druhu v maloobchodnej a veľkoobchodnej forme, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností.
   5/ Výroba, montáž a údržba technologických zariadení, vykonávanie stavebných prác a opráv.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Gabčo , CSc. - člen Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ivan Harmaniak - predseda predstavenstva Hrušková 28 Bratislava
   Ing. Eduard Hustár - člen Višňová 8 Bratislava
   Ing. Milan Škrdla - člen Závadská 14 Bratislava
   Ing. Pavol Uher - podpredseda predstavenstva Záhumenská 47 Trenčín