Create Invoice

MATERNA Information & Communications - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Business name MATERNA Information & Communications
PIN 00685526
TIN 2020298478
VAT number SK2020298478
Date create 05 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MATERNA Information & Communications
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 257 102 €
Profit 122 519 €
Contact Information
Email info-sk@materna.com
Phone(s) 0240207311
Fax(es) 0240207300
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 424,664
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 20,096
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 20,096
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 20,096
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 318,154
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 261,985
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 261,764
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,764
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 56,169
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,680
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 54,489
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 86,414
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 46,243
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 40,171
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 424,664
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -278,144
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 16,597
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 16,597
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -418,920
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 168,722
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -587,642
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,519
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,992
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17,098
9. Liabilities from social fund (472) 8,630
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 8,468
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 135,104
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,287
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,287
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 52,748
7. Liabilities from social insurance (336) 34,012
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,039
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,018
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 69,790
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 33,652
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 36,138
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 310,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 170,816
3. Deferred revenue long-term (384A) 46,565
4. Deferred income short-term (384A) 124,251
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,257,121
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,257,102
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,251,818
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,284
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,835
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 20,551
D. Services (účtová group of 51) 262,482
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 811,886
E.1. Wages and salaries (521, 522) 595,133
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 203,895
4. Social expenses (527, 528) 12,858
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 471
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 11,292
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 11,292
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,267
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 968,785
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 17
2. Other interest income (662A) 17
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,338
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 11,229
2. Other expense (562A) 11,229
O. Exchange rate losses (563) 333
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 776
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,319
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 132,948
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 10,429
R.1. Income tax expense current (591, 595) 10,429
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,519
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :00685526 TIN: 2020298478 VAT number: SK2020298478
 • Registered seat: MATERNA Information & Communications, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Date create: 05 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 17.07.2006
  Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko 01.10.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Materna GmbH Information & Communications 16 597 € (100%) Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.08.2013Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava-Ružinov 821 09
   03.11.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 01.10.2010
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Materna GmbH Information & Communications Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
   25.07.2007Nové obchodné meno:
   MATERNA Information & Communications s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 17.07.2006
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   nákup, predaj a sprostredkovanie výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   organizovanie školení, prednášok a seminárov
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   05.11.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným