Create Invoice

MAZEL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MAZEL
Status Destroyed
PIN 00685585
Date create 07 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MAZEL
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685585
 • Registered seat: MAZEL, Bratislava
 • Date create: 07 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.02.2006Zrušené obchodné meno:
   MAZEL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie stavebných konštrukčných a adaptačných prác pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, oprava bytového fondu pre občanov a organizácie vrátane rekonštrukcie a modernizácie
   výroba, dodávka a montáž prefabrikovaných betónových a železobetónových prvkov pre úpravu plôch, záhrad a vinohradov s cieľom ovplyvňovať kvalitu životného prostredia miest a dedín
   výroba a montáž oceľových konštrukcií pre občanov a organizácie
   zabezpečovanie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie vrátane uplatňovania nových vedecko-technických a investičných poznatkov, poradenská služba
   propagačná a reklamná činnosť
   organizovanie školenia a seminárov s osobitným zameraním na rekvalifikáciu, na podnikateľské aktivity, na marketing, na managerstvo a drobné podnikanie a prehĺbenie kvalifikácie a rekvalifiká cie vo vzťahu k aktuálnym potrebám trhu
   sprostredkovanie posudzovania geologických, chemických a biogeografických kvalít regiónov pre potreby obcí a podnikov
   vyhodnocovanie toxických, chemických, biologických odpadov v životnom prostredí a pomoc organizáciám pri ich spracovaní a likvidácii
   sprostredkovanie nákupu a predaja poľnohospodárskych produktov, potravinárskych a priemyselných výrobkov a druhotných surovín
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť najmä pre zabezpečenie ostatných uvedených činností
   Zrušeny spoločníci:
   Július Bartalos ul. generála Svobodu 1952/24 Dunajská Streda
   Ing. Zoltan Bognár nám. Februárového viťazstva 1365/19 Dunajská Streda
   JUDr. Ing. Vojtech Čipák Bagarova 10 Bratislava
   Ing. Ján Hutár Dolná 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Hricko Blagoevova 15 Bratislava
   PhDr. Ľudovít Kilár K. Zetkinovej 25 Bratislava
   Ing. Tibor Kornfeld ul. Smetanov háj 189/21 Dunajská Streda
   RNDr. Fedor Macášek Školská 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Čpačinský, CSc., obchodný riaditeľ Záhradnícka 35 Bratislava
   Ján Červenák, technický riaditeľ Radvanská 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.08.1991Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čpačinský, CSc., obchodný riaditeľ Záhradnícka 35 Bratislava
   Ján Červenák, technický riaditeľ Radvanská 32 Bratislava
   29.08.1991Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava
   Ján Lieskovan Dulovo nám. 14 Bratislava
   07.11.1990Nové obchodné meno:
   MAZEL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie stavebných konštrukčných a adaptačných prác pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, oprava bytového fondu pre občanov a organizácie vrátane rekonštrukcie a modernizácie
   výroba, dodávka a montáž prefabrikovaných betónových a železobetónových prvkov pre úpravu plôch, záhrad a vinohradov s cieľom ovplyvňovať kvalitu životného prostredia miest a dedín
   výroba a montáž oceľových konštrukcií pre občanov a organizácie
   zabezpečovanie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie vrátane uplatňovania nových vedecko-technických a investičných poznatkov, poradenská služba
   propagačná a reklamná činnosť
   organizovanie školenia a seminárov s osobitným zameraním na rekvalifikáciu, na podnikateľské aktivity, na marketing, na managerstvo a drobné podnikanie a prehĺbenie kvalifikácie a rekvalifiká cie vo vzťahu k aktuálnym potrebám trhu
   sprostredkovanie posudzovania geologických, chemických a biogeografických kvalít regiónov pre potreby obcí a podnikov
   vyhodnocovanie toxických, chemických, biologických odpadov v životnom prostredí a pomoc organizáciám pri ich spracovaní a likvidácii
   sprostredkovanie nákupu a predaja poľnohospodárskych produktov, potravinárskych a priemyselných výrobkov a druhotných surovín
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť najmä pre zabezpečenie ostatných uvedených činností
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava
   Ján Lieskovan Dulovo nám. 14 Bratislava
   Július Bartalos ul. generála Svobodu 1952/24 Dunajská Streda
   Ing. Zoltan Bognár nám. Februárového viťazstva 1365/19 Dunajská Streda
   JUDr. Ing. Vojtech Čipák Bagarova 10 Bratislava
   Ing. Ján Hutár Dolná 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Hricko Blagoevova 15 Bratislava
   PhDr. Ľudovít Kilár K. Zetkinovej 25 Bratislava
   Ing. Tibor Kornfeld ul. Smetanov háj 189/21 Dunajská Streda
   RNDr. Fedor Macášek Školská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia