Create Invoice

I S T E R P R E S S - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name I S T E R P R E S S
Status Destroyed
PIN 00685631
TIN 2020848852
Date create 30 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat I S T E R P R E S S
Tr. L. Novomeského 24
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685631 TIN: 2020848852
 • Registered seat: I S T E R P R E S S, Tr. L. Novomeského 24, Bratislava
 • Date create: 30 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.05.2013Zrušené obchodné meno:
   I S T E R P R E S S spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tr. L. Novomeského 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v zahraničí spočívajúcich v uverejňovaní inzercie v zahraničných periodikách a neperiodikách
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR spočívajúcich v získavaní inzercie
   dovoz a vývoz vecí na zaistenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   realizácia stavebných, montážnych a technologických dodávok a prác
   sprostredkovanie predaja a kúpy hnuteľných a nehnuteľných vecí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru na území ČSFR
   prieskum trhu
   inžinierska, poradenská a konzultačná činnosť
   inzertná, reklamná, vydavateľská a polygrafická činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Magdolen Tr. L. Novomeského 24 Bratislava
   Ľubomír Mika Novomeského 24 Bratislava
   Peter F. Knab Hauptstrasse 4/16 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1991Nové predmety činnosti:
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v zahraničí spočívajúcich v uverejňovaní inzercie v zahraničných periodikách a neperiodikách
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR spočívajúcich v získavaní inzercie
   dovoz a vývoz vecí na zaistenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   realizácia stavebných, montážnych a technologických dodávok a prác
   sprostredkovanie predaja a kúpy hnuteľných a nehnuteľných vecí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru na území ČSFR
   30.10.1990Nové obchodné meno:
   I S T E R P R E S S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tr. L. Novomeského 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   inžinierska, poradenská a konzultačná činnosť
   inzertná, reklamná, vydavateľská a polygrafická činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Magdolen Tr. L. Novomeského 24 Bratislava
   Ľubomír Mika Novomeského 24 Bratislava
   Peter F. Knab Hauptstrasse 4/16 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia