Create Invoice

Solar - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Solar
Status Destroyed
PIN 00685658
Date create 31 October 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat Solar
Skerličova 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685658
 • Registered seat: Solar, Skerličova 5, Bratislava
 • Date create: 31 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.08.2005Zrušené obchodné meno:
   Solar v.o.s. spol.
   Zrušené sidlo:
   Skerličova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením)
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Riják Šancová 62 Bratislava
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Poláčková Šancova 62 Bratislava
   22.05.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   16.11.1994Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Poláčková Šancova 62 Bratislava
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   15.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Csicsay Blagoevova 12 Bratislava
   04.07.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ladislav Csicsay Blagoevova 12 Bratislava
   03.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov.
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   18.03.1993Nové predmety činnosti:
   Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov.
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/.
   17.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba prístrojov na báze mechanicko-optickoelektronických prvkov, ktoré sú zamerané na monitorovanie životného prostredia, klimatológiu hydrológiu a príbuzné vedné odbory
   zahranično-obchodná činnosť - dovoz a vývoz vecí (okrem komodít, na ktoré treba osobné povolenie)
   vývoj a výroba prístrojov na báze mechanicko-opticko-elektronických prvkov, ktoré sú zamerané na monitorovanie životného prostredia, klimatológiu a príbuzne vedné odbory
   zahranično-obchodná činnosť
   dovoz a vývoz vecí (okrem komodít, na kto- ré treba osobné povolenie).
   31.10.1990Nové obchodné meno:
   Solar v.o.s. spol.
   Nové sidlo:
   Skerličova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba prístrojov na báze mechanicko-optickoelektronických prvkov, ktoré sú zamerané na monitorovanie životného prostredia, klimatológiu hydrológiu a príbuzné vedné odbory
   zahranično-obchodná činnosť - dovoz a vývoz vecí (okrem komodít, na ktoré treba osobné povolenie)
   vývoj a výroba prístrojov na báze mechanicko-opticko-elektronických prvkov, ktoré sú zamerané na monitorovanie životného prostredia, klimatológiu a príbuzne vedné odbory
   zahranično-obchodná činnosť
   dovoz a vývoz vecí (okrem komodít, na kto- ré treba osobné povolenie).
   Noví spoločníci:
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   Ladislav Riják Šancová 62 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci