Create Invoice

SLOVIMPEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVIMPEX
PIN 00685674
TIN 2020349892
Date create 31 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVIMPEX
Kaštieľska 30
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685674 TIN: 2020349892
 • Registered seat: SLOVIMPEX, Kaštieľska 30, 82105, Bratislava
 • Date create: 31 October 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Konopná 26 Bratislava 06.07.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Michael Stumpf 232 400 € (100%) Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Konopná 26 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.03.2008Nové sidlo:
   Kaštieľska 30 Bratislava 821 05
   06.03.2008Zrušené sidlo:
   Konopná 26 Bratislava 821 05
   06.07.2000Noví spoločníci:
   Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Konopná 26 Bratislava
   05.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Mazagová Fedinova 3a Bratislava
   Michael Stumpf
   18.05.1992Nové predmety činnosti:
   poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a konzultačných služieb pre iné právne subjekty v oblasti obchodnej, investičnej a podnikateľskej činnosti
   reklama a propagácia
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zahraničnoobchodná činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN
   17.05.1992Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti obchodnej, investičnej a podnikateľskej činnosti
   uskutočňovanie propagačnej a agentúrnej činnosti
   uskutočňovanie obchodnej činnosti
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 26.11.1990, Č.j.: 13/14892/133/90, reg.č.:10800 4624 v tomto rozsahu:
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozuvecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs.osôb.
   2.Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých je potrebné povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.Kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4.Vývoz a dovoz vecí za účelom predaja, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých je potrebné povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   5.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   poradenskej a konzultačnej činnosti
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane poriadania výstav, sympózii, konferencii a školení
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie a formou prenájmu strojov, zariadení a dopravných prostriedkov.
   7.Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č.256/1990 Zb.
   Vývoz
   strukoviny
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože bravčové
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá, mäsové výrobky, vč. konzerv
   syry
   maslo
   sušené a kondenzované mlieko
   paradajkový pretlak a kečupy
   Vývoz
   strukoviny
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože bravčové
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá, mäsové výrobky, vč. konzerv
   syry
   maslo
   sušené a kondezované mlieko
   paradajkový pretlak a kečupy
   Zrušeny spoločníci:
   Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN
   01.04.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Mazagová Fedinova 3a Bratislava
   Michael Stumpf
   31.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1991Nové predmety činnosti:
   Vývoz
   strukoviny
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože bravčové
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá, mäsové výrobky, vč. konzerv
   syry
   maslo
   sušené a kondezované mlieko
   paradajkový pretlak a kečupy
   07.02.1991Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.1991Nové predmety činnosti:
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 26.11.1990, Č.j.: 13/14892/133/90, reg.č.:10800 4624 v tomto rozsahu:
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozuvecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs.osôb.
   2.Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých je potrebné povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.Kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4.Vývoz a dovoz vecí za účelom predaja, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých je potrebné povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   5.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastupovania
   poradenskej a konzultačnej činnosti
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane poriadania výstav, sympózii, konferencii a školení
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie a formou prenájmu strojov, zariadení a dopravných prostriedkov.
   7.Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č.256/1990 Zb.
   Vývoz
   strukoviny
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože bravčové
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá, mäsové výrobky, vč. konzerv
   syry
   maslo
   sušené a kondenzované mlieko
   paradajkový pretlak a kečupy
   31.10.1990Nové obchodné meno:
   SLOVIMPEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 26 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti obchodnej, investičnej a podnikateľskej činnosti
   uskutočňovanie propagačnej a agentúrnej činnosti
   uskutočňovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Michael Stumpf Lohnsitz A 3 Tirschenreuth D - 8593 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia